Traductor

divendres, 21 de setembre de 2012

CARÈNCIA DE VERGONYA!

Circular 97/2012

L’acord que varen signar els sindicats claudicants va introduir, en la part de les suspensions de 6 mesos, i suposadament a instàncies de la part (pseudo)sindical, el següent: “Durante la suspensión, el trabajador tendrá derecho a solicitar la carencia de amortización de capital de los préstamos para adquisición de vivienda así como de los anticipos de nómina, formalizados todos ellos con anterioridad a la firma del presente acuerdo.”
A l’hora de la veritat, les persones que han sol·licitat la carència del seus préstecs per a habitatge s’han trobat que els rebutgen les dels préstecs que no són estrictament “adquisició”. Què volien amb aquest acord? Penalitzar les persones que enlloc de comprar-se una casa varen decidir reformar la seva? Ho troben normal i no discriminatori, això, la Direcció, CCOO i UGT? També estan rebutjant aplicar carència al 2n préstec habitatge de SA NOSTRA quan tothom sap que aquest s’empra com a complement del 1a (formalitzats inclús el mateix dia i amb el mateix venciment). No sabien els hàbils negociadors nostrats dels sindicats claudicants que a SA NOSTRA el préstec “2a vivenda” és emprat normalment com a un préstec per fer front tant a la 1a (i encara que fos per una 2a residència, també seria “vivienda”), i que aquesta tant pot ser adquirida com reformada com construïda? O només es preocupaven de pujar-se els pantalonets quan acabava cada sessió “negociadora”? Què esperen a dur totes aquestes cagades a “interpretació”?
La ignomínia no acaba aquí, ja que RRHH encomana als directors d’oficina corresponents la feina bruta[1] d’anunciar a aquestes persones suspeses unes despeses associades a la novació que poden superar els 1000 euros! Vaja un acord laboral: t’enviï a l’atur i encara me donaràs ingressos pel fet de concedir-te una carència DE CAPITAL! Que expliquin els responsables com es va tractar això a la negociació! O tot plegat és un fet més que premeditat? Per què a les persones que han donat els 3 mesos, enlloc de poder demanar la carència també sobre els mateixos préstecs habitatge comentats abans, l’acord fa referència només als préstecs regulats en el Conveni? Per què varen fer aquesta diferència, si els préstecs habitatge són normalment els que tenen una quota més elevada? No serà perquè sabien que per 3 mesos no valdria la pena per les elevadíssimes despeses de novació que haurien de pagar?
El descrèdit de CCOO i UGT va al galop! (...)[1] Adjunto remito riesgos del empleado / la empleada con teléfono de contacto … al objeto de que informe a el/la solicitante de los gastos que le supondría el solicitar la carencia de capital de los siguientes préstamos a los que tiene derecho en virtud del acuerdo de adecuación laboral de fecha 17 de mayo de 2012. (…) Al mismo tiempo deberá informar si desea carencia de los otros préstamos, la cual se regirá por las condiciones generales establecidas a los clientes para este tipo de operación.


Descarregar en PDF - Català

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.