Traductor

divendres, 5 d’abril de 2013

¡EL CAOS! ¡EL CAOS!

 Circ 024/2013

EL DRET AL TREBALL EFECTIU, VULNERAT!

La Direcció de Recursos inHumans manté persones en un lloc de feina on no hi ha cap feina a fer, no perquè no n’hi hagi, de feina (perquè tothom sap que està clarament mal repartida), sinó PERQUÈ LA DIRECCIÓ HA DONAT INSTRUCCIONS, PER MITJÀ DE LA CADENA JERÀRQUICA, DE QUE NO SE’LS DONI CAP FEINA! Avisam a la Direcció i a tots els superiors jeràrquics d’aquestes persones que si no s’esmena aquest comportament vexatori de manera immediata procedirem amb les accions que calguin en defensa de la plantilla! Farien bé, tots quants són, de llegir el Codi de Conducta per a la prevenció de l’assetjament psicològic i sexual (annex 20 del Pacte d’Empresa)[1].

Mentre això passa, les oficines i alguns departaments continuen infradotats de manera ben conscient, i fan anar a la gent de la xarxa amb la llengua defora per mantenir una ràtio d’eficiència totalment fictici. També sabem que hi ha subcontractes i gent externa fent feina dins instal·lacions de BMN[2]. I volen fer una nova reestructuració laboral? Els qui “sobren” són els externs... i la cúpula! 

NOVA PÍFIA DE RECURSOS inHUMANS BMN! BMN DEIXA A LES PERSONES SUSPESES SENSE UN DIA DE COTITZACIÓ! 

Hem constatat que el grup de persones suspeses irregularment per 6 mesos i que han tornat als 3 mesos han quedat sense un dia de cotització a la Seguretat Social (i sense cobrar-lo). El SEPE els va reconèixer la prestació fins el 30 de març, i BMN els ha donat d’alta dia 1 d’abril. No saben que març té 31 dies? Des d’UOB hem demanat al president del Comitè Intercentres que, en defensa de tot el col·lectiu, demani la mediació de la Inspecció de Treball per tal que la Direcció arregli la seva pífia i deixi les vides laborals d’aquestes persones sense el forat que ells han provocat. Convé que tothom que hagi passat per una suspensió revisi l’informe de la seva vida laboral! 
LA DIRECCIÓ DE BMN SEGUEIX DIENT[3] QUE HO HA FET TOT BÉ I QUE AQUESTES SUSPENSIONS DE 6 MESOS EREN CORRECTES! HA DEMANAT DISCULPES A LES PERSONES A LES QUE VA APLICAR UNA SUSPENSIÓ IRREGULAR? HA DEMANAT DISCULPES PER FER-LOS UN FORAT EN LA SEVA VIDA LABORAL? CA, BARRET! ENLLOC D’AIXÒ, ES FA LA INDIGNADA I ACUSA L’ADMINISTRACIÓ (SEPE) DE NO FER EL QUE LI PERTOCA! CAL AFEGIR RES MÉS? MÉS I MÉS MALA GESTIÓ!  
[1](...) 3. Intencionalitat. Els comportaments han d’anar clarament adreçats a fer mal a la víctima i amb una clara determinació, sigui a través d’actituds destinades a desacreditar-la, discriminar-la, ofendre-la, humiliar-la, intimidar-la o violentar-la. 4. Freqüència i duració. L’adopció d’aquests comportaments ha de ser sistemàtica i perllongada en el temps. 5. Destinació. Els comportaments han d’anar clarament destinats i focalitzats en una persona o un grup molt reduït de persones. (...) 7. Objectiu. L'objectiu bàsic dels comportaments d’assetjament psicològic és alliberar-se d’una persona perquè resulta incòmoda per qualsevol motiu. (...).” 
[2] No saben què és, la cessió il·legal de treballadors? 
[3]La Dirección de la empresa, a pesar de la absoluta discrepancia con la resolución adoptada por el SEPE (…)”. 
(...)

 Descarregar circular completa en PDF -Català
Descargar circular completa en PDF -Castellano