Traductor

dimecres, 25 de novembre de 2015

BALANÇ DE GESTIÓ 2014-2015

Circ. 067/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Exposam, en successió de punts, més o menys per ordre cronològic, la feina que s’ha dut a terme des de l’equip de feina d’UOB durant el darrer any. Segur que hi ha mancances. En tot cas, una relectura a les nostres circulars us donarà la informació que manqui:

 • Just després de les eleccions, havent constatat que un sindicat feia de yo capitán entre els afectats de Son Fuster per la subrogació a Sernostrum, vàrem activar l’assessoria jurídica per salvaguardar drets que havien estat passats per alt.
 • Vàrem establir un procediment de publicació (entre les persones afiliades al sindicat) i elecció de les tres places de delegat sindical (LOLS) a què ens varen donar dret els extraordinaris resultats electorals.
 • Vàrem promoure la constitució dels Comitès de les illes Balears (Xarxa d’Oficines i Serveis Centrals) i la designació des delegats de prevenció segons el mandat democràtic sorgit de les urnes (no com feren a altres indrets, aplicant rodillo).
 • Hem visitat els centres de treball i hem reunit diverses vegades tot l’equip de feina (tots els representants dels treballadors d’UOB) per recollir el màxim d’inquietuds. Volem seguir sent la veu de la plantilla!
 • Al desembre de 2014 elaboram un document de sis pàgines en què informam negativament sobre el model de retribució lligat a la Classificació d’Oficines (circ. UOB 80/2014). Ens oposam a considerar el Plus de Residència dins els còmputs.
 • Ens hem reunit amb partits polítics en diverses ocasions i per diferents motius. Per exemple, quan n’hi havia que culpaven (ni que fos indirectament) la plantilla de la política antisocial de BMN (e.g.: en desnonaments) per posar les coses en la justa mesura.
 • Ja dins enguany, al gener, participam (per escrit) en el procediment arbitral en matèria electoral (Xarxa d’Oficines Madrid) donant suport a una reclamació de CCOO.
 • Hem lluitat judicialment per la convocatòria de les proves per capacitació (comissió creada ad hoc, que ha de reprendre els treballs després dels processos negociadors en curs).
 • Hem demanat a l’empresa que pacti criteris clars per a la confecció dels quadres de vacacions (alhora que defensam el nostre criteri públicament, prior tempore), així com l’extensió del període hàbil més enllà del legal (any natural).
 • Al març de 2015 vàrem celebrar l’Assemblea d’UOB amb renovació dels òrgans sindicals.
 • A través de CIC, hem mantingut el contacte directe i fluid amb la resta de formacions de la Confederació; participat amb veu i vot en el seu Secretariat; participat en la Mesa del Conveni Col·lectiu (en qualitat d’assessor) per defensar, entre altres coses, el Plus de Residència (CIC és la única organització que el defensa); i participat com a representant de CIC en el projecte Integridad en el Sistema Financiero y en los Bancos, sota la tutela de Transparencia Internacional.
 • Ens hem hagut de defensar legalment contra la querella interposada per UGT contra UOB per haver exercit la llibertat d’expressió.
 • Hem mantingut la lluita judicial contra el balanceo signat per empresa i sindicats complaents.
 • Hem redactat diverses denúncies davant la Inspecció de Treball y Seg. Social (ITSS).
 • Hem estat presents i actius a les Comissions d’Igualtat, de Formació, Tècnica del Pla de Pensions, així com a la Mesa Laboral i al Comitè de Seguretat i Salut.
 • Hem exercit la defensa del col·lectiu afectat per l’externalització (resposta al recurs de les empreses davant del Tribunal Suprem).
 • Negociació i gestió d’assegurances col·lectives de salut i de vida en condicions beneficioses.
 • Vàrem detectar la manca de consolidacions a les illes Balears, denunciant-ho públicament i reclamant-les a l’empresa davant la Mesa Laboral.
 • Hem defensat (juntament amb CCOO) els treballadors dels Serveis Centrals de Madrid afectats pel trasllat col·lectiu.
 • Assessorament continu a persones afiliades (o a qualsevol persona en situació d’emergència laboral) davant qualsevol situació que se’ns consulta. En destacam: l’assessorament en la defensa de les condicions de tipus d’interès dels préstecs d’empleat Sa Nostra per als desvinculats; atenció a les persones a qui es va burlar el dret de desvinculació; consultes i accions derivades dels mals acords laborals de l’ERO que provoquen situacions no desitjades amb l’SPEE; pla de pensions; suspensió de contractes; promoció per classificació d’oficines; baixes per maternitat; excedències; permisos; ajuts estudis; i un llarguíssim etcètera.
 • Hem lluitat sense defallir contra la mala gestió i les arbitrarietats directives, la grogor i el parasitisme sindical, els fraus de llei que han abocat a l’extinció contractual a moltes persones, l’espoli del pla de pensions i la pèrdua per a la societat de la Caixa de les Balears, amb totes les implicacions col·lectives d’aquest fet, com és el tancament de sucursals.

Seguim!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.