Traductor

divendres, 27 de novembre de 2015

LA ULTRAACTIVITAT RENUNCIADA

Circ. 069/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Comunicat CIC: ULTRAACTIVITAT del CONVENI COL·LECTIU


RENÚNCIA SINDICAL!


Amb el comunicat que conjuntament han publicat CCOO, CSICA i UGT s’ha fet palès que aquests sindicats tenen la moral ingressada a l’UCI. Mentre “van fent”, els nostres drets s’evaporen gràcies a les decisions que prenen els seus òrgans directius i als pactes que signen per “evitar conflictes innecessaris”.

La transcripció de l’art. 86 del text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE 255 de 24 d’octubre de 2015) és la següent:

Artículo 86. Vigencia.
1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión.
2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

Els esmentats sindicats varen signar el Conveni que actualment té vigència pel període d’ultraactivitat pactat en el seu art. 3, “Ámbito temporal, prórroga y denuncia”, que diu que “las partes acuerdan que el plazo máximo de negociación del próximo convenio colectivo sea de 18 meses”. Això garantia, amb tota seguretat, una ultraactivitat fins al proper 20 de maig de 2016. Però, amb la signatura de l’acord del passat 19 de novembre (per “evitar conflictes innecessaris”, segons ells), muden la data d’ultraactivitat per haver-ho acordat “les parts” (darrera frase de l’art. 86.3 ET). Tornam a repetir-ho: de cop ens han desaparegut cinc mesos d’ultraactivitat!

Asseguren cínicament “desconèixer el prestigi en matèria laboral que atresora el despatx Roca Junyent”. Quanta hipocresia! Una simple cerca a Google de “Luis Enrique de la Villa” els mostrarà un CV que mereixeria una mica més de respecte. Sobretot tenint en compte que va ser aquest mateix lletrat qui va defensar a CIC quan l’ACARL i aquests tres mateixos sindicats impedien a CIC estar presents a la Mesa. Per això mateix, el Conveni Col·lectiu de 2007 va ser tombat a l’Audiència Nacional i al Tribunal Suprem; per pràctiques antisindicals! Qualsevol diria que encara els cou!

El retret que no aconseguim entendre és el d’acusar-nos de “gastar” els diners de les quotes dels nostres afiliats demanant un informe a un despatx extern. És molt fàcil d’entendre: per defensar els drets dels treballadors, i per exercir la nostra acció actuant amb ple suport legal i amb les màximes garanties possibles. El que sí seria del tot reprovable és tot el publicat en premsa sobre despeses en què han incorregut alguns “sindicalistes”: mariscades, gresques, subvencions sense justificar, EROs fraudulents, factures falses, sobresous, …

CIC no signarà l'acord. Es tanca, doncs, el tema de la ultraactivitat fins al pròxim 31 de desembre. En un proper comunicat informarem de com queden els empleats una vegada vençuda la ultraactivitat sense arribar a un acord en la negociació del Conveni. Avalat per un altre dictamen jurídic. Hi ha vida després de la ultraactivitat. Ho advertim abans que els mercaders de la por intentin confondre'ns!

Última Hora: els sindicats CCOO, UGT i CSICA han publicat una crida a la mobilització i anuncien una recollida de signatures, tot descrivint la situació de “crítica”. I per què, doncs, han renunciat a 5 mesos d’ultractivitat que eren importantíssims? A canvi de què? Com quedam? Estam en situació “crítica” o estam en pla “evitar conflictes innecessaris”? Incoherència? O mosca hi ha en l’arròs?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.