Traductor

dijous, 19 de novembre de 2015

PREJUBILACIONS? BAIXES INCENTIVADES? EXCEDÈNCIES DE MISÈRIA!

Circ. 063/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
LA FÀBRICA D’ARTIFICIS DE MORT LABORAL
Dimarts passat, darrere d’un obscur punt de l’ordre del dia Asuntos varios (visca la transparència!), l’empresa va posar damunt la taula les condicions d’un acord laboral a BMN basat en l’article 46.6 de l’Estatut dels Treballadors (ET):
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
Constatam novament, que els gabinets jurídics de les grans corporacions i entitats bancàries tenen una gran inventiva i imaginació. Deuen estar dedicats full time a cercar totes les escletxes possibles a la Llei per tal d’evitar fer els acomiadament col·lectius com pertoca. Tot val per estalviar diners (tant als afectats com al Tresor Públic) i evitar dotar de protecció i seguretat jurídica als treballadors més desprotegits: els de més edat.
El primer artifici que vàrem patir, el 2013, varen ser els mutuos acuerdos, en què la Inspecció de Treball va trobar clars indicis de frau de llei. Després varen venir les externalitzacions, en frau de llei segons l’Audiència Nacional. Ara, es treuen del barret les excedències pactades pel 46.6 ET. Doncs, per si algú no ho sap, aquest article, que no ha mudat mai la seva redacció, quan parla de colectivamente acordados, fa referència necessàriament als Convenis Col·lectius, ja que no existia altra possibilitat quan el legislador va introduir l’article en els treballs parlamentaris! Estan segurs, la Direcció de BMN i tutti quanti que ja l’han utilitzat, que la motivació legislativa coincideix amb el que pretenen?


LES CONDICIONS DE BMN FAN RIURE!
Hi ha entitats que ja van per davant en acords d’aquest tipus i totes elles paguen el Conveni Especial amb la Seguretat Social. Tenim prou documentació de tot el que s’ha signat arreu de l’Estat i si a BMN els sindicats es baixen els calçons quedaran ben retratats. Per altra part, el percentatge sobre el brut que donen arreu supera amb escreix el que ofereix BMN, a més d’incloure altres beneficis socials. En conseqüència, emplaçam a la Direcció a que es deixi de propostes de misèria que no provoquen ni fred ni calor, sinó que més aviat fan riure el personal.
El Dr. Muerte[1] va manifestar, sense detallar, que hi ha sobrada jurisprudència que en el cas d’una hipotètica futura operació corporativa que impliqui BMN[2] els treballadors en excedència es podrien acollir a una futura desvinculació promoguda en l’entitat “destí”. Ho dubtam molt! Quan hom es troba en situació d’excedència, el seu contracte resta “adormit en el rerefons”. I si l’entitat absorbent estableix com a primera condició de sortida d’un eventual ERO la condició d’“actius” (allò més normal), els treballadors en excedència (suposant, primer, que hi hagués comú acord en sortir de la situació d’excedència abans dels 65 anys) en quedarien exclosos. I això seria el millor dels casos. Què passaria si hi hagués una liquidació del banc?
QUÈ FARAN ELS SINDICATS DE “LA MAYORIA?
Una de les actuacions sindicals més abjectes que hem vist darrerament ha estat l’emissió d’un correu electrònic adreçat al col·lectiu “objectiu”, amb l’assumpte “PREJUBILACIONES MAYORES 55 AÑOS”. Prejubilacions? Tantes me’n diguis! Es veu que hi ha molt d’interès (a més de les evidents presses) en decorar la proposta perquè resulti atractiva! Sabíeu que hi ha sindicats que en comptes de voler millorar el percentatge sobre el brut, cosa que beneficiaria a tot el col·lectiu de treballadors, semblen molt interessats en establir un mínim i... atenció, UN MÀXIM? S’ha de tenir molta de barra per remetre-ho per escrit als treballadors de les illes Balears sabent positivament que aquests serien els perjudicats per aquesta nova edició de “vasos comunicants”!


[1] BMN sempre du a les reunions un advocat assessor EXTERN però obliga els sindicats que els seus siguin sempre INTERNS. Un altre comportament abusiu de la Direcció.
[2] Hem de deduir, per tant, que “el cas BMN” ja és sobre la taula d’algun peix gros?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.