Traductor

dijous, 14 d’abril de 2016

4 ANYS DE LA CARTA D’UOB AL PRESIDENT DEL GOVERN!

Circ. 014/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
D’aquí a un mes, dia 14 de maig, farà 4 anys en clau de la carta d’UOB al President del Govern espanyol, Mariano Rajoy. Ens va contestar per carta, datada l’11 de juny de 2012, el seu Cap de Gabinet, Jorge Moragas, que rebut i gràcies, i afegia que “es de sumo interés para el Gobierno conocer el criterio que, organizaciones representativas como la suya, mantienen sobre las distintas cuestiones que en estos momentos afectan nuestra economía”. La nostra carta aportava cinc propostes molt clares, no per resoldre la crisi, sinó per posar damunt la taula el debat de l’exemplarització. Com podia redreçar-se el prestigi de les entitats financeres, malmès per la mala gestió de les seves cúpules directives, si enlloc de depurar responsabilitats s’impulsaven fusions (i abans, SIPs) perquè els dirigents seguissin fent i desfent des de la seva retribuïda poltrona? 4 anys després, l’Administració de Justícia fa el seu (lent) camí. Però políticament, més que posar ordre en el desgavell financer, només ha interessat reduir plantilles, retallar salaris i drets laborals i submergir la clientela dins l’oligopoli bancari. Seguim on érem, o pitjor encara!
Senyor President,
la Comissió Executiva d’UNIÓ OBRERA BALEAR, per unanimitat, ha aprovat enviar-vos públicament aquesta carta, en l’esperança que tingueu en compte les mesures aportades, sobre les quals suggerim un debat parlamentari amb propostes de resolució.
La intervenció de Bankia i la menys subtil “nacionalització” posterior, representen una actuació clarament diferenciada de les efectuades anteriorment en el sector financer. El salvavides que s’ha llençat significa de facto evitar que s’ofegui un banc, però ni corregeix els errors gegantins ni depura responsabilitats. La indignació ciutadana, una vegada més, ha demostrat estar a una alçada de molt més seny que la dels directius de la banca, protagonistes aprofitats del desgavell econòmic.
Atesa la circumstància que setmanalment, cada divendres, el Consell de Ministres adopta mesures en matèria econòmica orientades a refer l’actual desordre, ens permetem traslladar algunes propostes que, a més de tenir una eficiència més que garantida, no seran, com moltes de les vostres actuacions, gens impopulars. Ben al contrari, tenim la convicció que seran celebrades per la ciutadania... i pel sentit comú!
1.         La reconversió efectuada de les caixes d’estalvis que, fins fa només tres anys, representaven més de la meitat del sistema financer, s’ha efectuat amb precipitació i, per tant, ha provocat greus errors. El més evident, sobre el qual tothom hi coincideix, és que els principals responsables de la mala gestió financera de les caixes han estat els encarregats de dur a terme la transformació. És de manual que no pot solucionar mai una crisi qui l’ha propiciat. Així les coses, la primera proposta a efectuar és la desautorització per desenvolupar càrrecs en el sector financer de tots els gestors d’aquelles entitats que, d’una manera o d’una altra, s’han vist abocades a processos d’integració o fusió. Aquesta resolució no ha d’afectar únicament els equips d’alta direcció, sinó també tots aquells membres dels Consells d’Administració que no puguin demostrar haver advertit (i votat en contra o salvat el vot quan calia) el desastre que provocaria una política de riscs temerària i sense la prudent diversificació.
2.         Considerant que les caixes d’estalvis tenien una finalitat social, atesa la desfeta del sector i la constitució de bancs, és evident que s’ha produït una greu regressió en l’acció social més directa i propera. Així les coses, atesa la crisi que es percep de manera manifesta en els sectors cultural, sanitari i d’atenció social, entenem molt necessari decretar que, com a mínim, el 25% dels beneficis de totes les entitats financeres durant els propers quatre anys, vagin destinats a crear fons de responsabilitat social, orientats a atendre necessitats peremptòries de la ciutadania, prèvia aprovació del Ministeri d’Economia i sota la supervisió directa de les conselleries d’Hisenda, Educació i Cultura, Sanitat, Benestar Social i similars de les Comunitats Autònomes.
3.         Tenint en compte que les caixes d’estalvis impulsaren la venda de productes d’alt risc, alguns descaradament perillosos i, en més d’un cas, tòxics, que han afectat a assalariats, pensionistes i petits estalviadors, cal instruir les disposicions oportunes per tal que les entitats financeres que han venut els dits productes (preferents, subordinades...) els recomprin al 100% i, com a mesura immediata, el govern avali i garanteixi la recuperació dels capitals a les persones afectades en un termini màxim de quatre anys.
4.         A la vista de les xifres escandaloses amb les quals s’han beneficiat els alts directius i exconsellers de moltes de les entitats mal gestionades, cal establir el límit màxim, entre tots els conceptes (indemnitzacions, plans de pensions i altres), d’un milió d’euros per persona que es jubili a qualsevol de les entitats financeres que hagin rebut doblers públics.
5.         Quant a l’arbitrària supressió dràstica de llocs de feina que apliquen les Direccions dels nous bancs, amb una sospitosa participació activa d’alguns sindicats, cal instruir les Conselleries de Treball per tal d’establir criteris objectius i transparents, amb informació a les plantilles afectades, que evitin aprofitaments injusts i que tots els plans de reestructuració comptin amb la vigilància directa de les Inspeccions de Treball.
Sabem que aquestes cinc mesures no solucionaran la crisi econòmica, però contribuiran a exemplaritzar que ningú no pugui evadir les seves responsabilitats i, no tan sols això, sinó que ningú no pugui ser retribuït com si fos un damnificat, quan els damnificats principals de les antigues caixes d’estalvis no són els directius ni els membres dels seus consells d’administració, sinó els treballadors i els clients.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.