Traductor

dijous, 14 d’abril de 2016

SI SOBRA ALGÚ, SÓN ELLS!

Circ. 013/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
La setmana passada es va celebrar sessió de la Mesa Laboral de BMN. Els dos únics representants sindicals provinents de Sa Nostra eren els d’Unió Obrera Balear.
Quant al programa d’excedències remunerades, es va ratificar l’ampliació als nascuts l’any 1961, amb la inclusió, a petició d’UOB, d’una ampliació de la clàusula referida als préstecs que s’haguessin tramitat entre el programa inicial i l’ampliació.
Seguim constatant la feble acceptació d’aquest programa d’excedències voluntàries remunerades. Si la Direcció de BMN hagués fet cas a UOB, únic sindicat que fins al final ve reclamar un percentatge retributiu millor, hagués anat molt diferent, i tothom hagués sortit guanyant; l’empresa, també!
La Direcció no es va estar d’amollar que seguiran els tancaments oficines i que, en conseqüència, hi haurà sobrant de personal a la xarxa i que aquest és el motiu pel que vol impulsar mesures voluntàries abans d’haver d’arribar a un ERO. També va dir que sobra personal als “SSCC deslocalitzats”. A UOB estam convençuts que, de sobrar algú, qui sobra és la Direcció que ens ha duit a la situació actual de precarietat generalitzada, precarietat ètica inclosa!

Prou d’oficines amb un treballador tot sol!
Diuen que sobra gent, però durant el proppassat període de setmana santa i dies posteriors hi ha hagut oficines arreu on la presència d’un treballador tot sol ha estat tònica habitual. El fet, a més a més, ha coincidit amb principi de més, quan la càrrega de feina d’atenció al client dins l’oficina es dispara. Emplaçam la Direcció a evitar aquestes situacions que constitueixen un efecte crida a accions que segur que ningú desitja.

Becaris, ETTs, contractes de formació? Ara, no!
Ja ho vàrem dir en una circular anterior i ho tornam a repetir. Mentre durin les mesures de l’ERO (recordem que acaba el 31-12-2017!) ens oposam a qualsevol incorporació de becaris i de contractació “formativa” o a través d’empreses de treball temporal destinada a tapar les mancances de personal que precisament provoca l’ERO. No deim que en acabar l’ERO hi estem d’acord. Ja ho veuríem. En tot cas, ara no toca. Si han de menester personal, que recuperin treballadors de l’atur! Sembla mentida que sigui un sindicat com UGT qui abanderi aquest tema.

Horaris
L’empresa diu que vol que el número d’oficines amb horari especial sigui com a màxim del 3%. Això serien 25 oficines a tot BMN (de les que 10 ja estan en marxa –on i qui ho ha consentit?–), 10 d’empreses i 15 comercials. No diu quines oficines serien. Doncs, com podem saber si s’ajusten a l’establert al Conveni Col·lectiu si no ens diuen quines oficines són?

Peticions sindicals
-          Incentius: l’empresa diu que es pagaran el mes d’abril.
-          Kilometratge dels desplaçaments cap a “finestretes desplaçades” o cap a reunions o formació. L’empresa diu que no hi cap problema en pagar-los. Simplement, que es remetin les notes corresponents.
-          Consolidacions per classificació d’oficines: l’empresa hauria d’actuar d’ofici i consolidar quan toca i no esperar que els afectats hagin de reclamar-ho.
-          Vàrem comunicar la preocupació per la important pèrdua de clients degut a les polítiques de comissions de la Direcció (Tarifa Plana Mediterrània).
-          Insistim que cal implantar un control horari. L’Audiència Nacional ja s’ha pronunciat en aquest sentit en dues sentències recents. Cal evitar els abusos!
-          Demanam reunions periòdiques amb l’Àrea de Negoci per conèixer la situació econòmica de l’empresa (ET).

Conveni Col·lectiu
A la reunió del 7 d’abril, CIC va resoldre el problema derivat de l’acta anterior, on no es recollia la nostra manifestació de part contrària a la retallada de la part variable del Plus de Conveni.
L’ACARL va lliurar una proposta d’increment salarial que modificava l’anterior en els següents termes: anys 2015 i 2016 sense increment, any 2017, el 0,50%, consolidat en taules, any 2018, el 0,75%, consolidat en taules. I per al 2018 ofereixen un increment variable que no es traslladaria a taules, vinculat al ROE, segons la taula següent:

ROE
% INCREMENT
entre el 0% i el 5%
0,00%
entre el 5% i el 7%
0,50%
entre el 7% i 10%
0,75%
entre el 10% i el 12%
1,00%
més del 12%
1,25%
A més, la patronal proposa modificar i/o eliminar els articles 18 (càrrec de Director General), 32 (hores extraordinàries), 36.1 (descans setmanal), 38.1-h (permís per guarda legal) i la desaparició dels plusos regulats als articles 44 (màquines), 46 (penositat), 48 (xofers) i 54 (crebant de moneda). També proposa modificar l’article 35 (vacacions anuals).
Per part de CIC insistim que cal la desaparició de la clàusula sol dels préstecs. Insistim també en la necessitat, ara més que mai, de la clàusula de garantia d’ocupació amb eficàcia jurídica real que ja vàrem presentar a la Mesa el passat febrer. Ens consta que altres sindicats estan començant una campanya de la por que podria servir-los per justificar una signatura. Les “pors” per la fi de la ultraactivitat són interessades i no tenen fonament ni rigor tècnic. Recordem que CIC ha estat l’únic sindicat que ha aportat un dictamen jurídic a la Mesa, del despatx Roca&Junyent, en el sentit precisament d’esvair les pors.
La propera reunió serà el 27 d’abril. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.