Traductor

dijous, 26 de maig de 2016

IGUALTAT? MESURES EFECTIVES!

Circ. 023/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Celebram la signatura d’un Pla d’Igualtat a BMN i les mesures que inclou, però hem d’informar a la plantilla que ens hem abstingut en la seva aprovació perquè la principal proposta que havia aportat UOB, argumentada, aportant l’experiència de bon funcionament a Sa Nostra, en termes d’impulsar la igualtat d’homes i dones en l’accés a llocs de responsabilitat (ben necessària a tot BMN) i, per tant, el principi “igual feina, igual salari”, no va ser considerada per cap de les parts signatàries. És preocupant fer feina en una empresa en què la Direcció no sigui capaç d’assumir la proposta que reproduïm a continuació (i, també, que els sindicats no ho facin seu!):
Acuerdos para la selección interna en BMN a incluir en un posible Plan de Igualdad
1.       La Representación Legal de los Trabajadores (RLT) y la Dirección de BMN coinciden en la necesidad de habilitar un sistema para los procesos de selección interna que se ajuste  a un modelo de gestión de Recursos Humanos (RRHH) integrado y coherente con los principios básicos, las estrategias y las líneas de actuación de la política de RRHH, pero que sea transparente, participativo y que permita la vinculación entre la formación e itinerarios profesionales, y la selección. Un sistema con estas características propiciaría que en BMN se pudiera forjar una verdadera cultura de empresa y, asimismo, garantizaría la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de optar a los distintos puestos.
2.       Dicho sistema se fundamenta en dos ejes principales:
a.       La convocatoria, como norma general, de todas las plazas que impliquen nivel jerárquico o complementos retributivos.
b.       La participación de la RLT en el proceso de selección, desde la convocatoria hasta la resolución.
3.       Para cada plaza vacante se constituirá una Terna Evaluadora, integrada por una persona designada por la Dirección de Recursos Humanos, una persona designada por la Dirección de la Unidad, Área o Territorial de la que se convocará la plaza y una persona designada por el Comité de Empresa o delegados de personal afectos a la Unidad, Área o Territorial.
4.       Las funciones de las Ternas Evaluadoras serán:
a.       Revisar y aprobar la circular de la convocatoria.
b.       Preparar la ponderación de los requisitos que se hayan establecido, posiblemente relacionados con los itinerarios formativos establecidos según el Plan de Formación.
c.        Decidir la exclusión de los candidatos que no cumplan los requisitos publicados en la circular.
d.       Hacer las preselecciones que considere oportunas.
e.        Decidir la inclusión de pruebas de conocimientos, entrevista o de cualquier otro tipo.
f.         Participar en las entrevistas y otros tipos de pruebas.
g.       Evaluar el resto de requisitos establecidos.
h.       Nombrar la candidata o el candidato que se estime más idóneo, declarar la plaza desierta o designar directamente la persona para ocuparla.
i.         Resolver las posibles reclamaciones de los aspirantes a las plazas convocadas.
5.       [Sobre las obligaciones de guardar secreto y levantar acta]
6.       [Sobre posibles conflictos de intereses]
7.       Cuando las necesidades de organización lo justifiquen, por ejemplo, con motivo de un nuevo organigrama o una rotación de plazas, la Dirección podrá llevar a cabo la suspensión transitoria (indicando a la RLT la duración) o parcial (indicando a la RLT los puestos de trabajo afectados) de este sistema y proceder a la asignación directa de plazas.

Despús-ahir va fer 3 anys!
Dia 24 de maig de 2013 va ser un dia històric. Un dia en què la plantilla de les illes Balears havia decidit, a proposta d’UOB, plantar cara! Aquella jornada de vaga trastocava plans, i com! La Direcció de BMN va fomentar i ordenar l’esquirolatge interior (substitució de treballadors vaguistes, constatada per la Inspecció de Treball en vàries visites instades arrel de la denúncia d’UOB). I els sindicats majoritaris, que ja tenien orquestrat un període de consultes “a la seva”, no només no varen donar suport a la vaga sinó que varen posar en qüestió els motius objectius. Quins eren aquests motius?: sortides massives (sense atendre voluntàries i permetent-ne de forçoses), tancaments de centres de treball rentables i viables, externalitzacions, homologació a la baixa de salaris i condicions laborals, drenatge del fons de pensions, retallades estructurals, externalitzacions, ... Teníem raó en tot, i per això, podem afirmar amb orgull que aquell dia va ser nostre!
Be in their flowing cups freshly rememb'red.
This story shall the good man teach his son;
And Crispin Crispian shall ne'er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remembered-
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne'er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now a-bed
Shall think themselves accurs'd they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin's day
Henry V - W. Shakespeare
Tothom ha de sentir-se orgullós de poder dir: “i jo hi vaig ser!”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.