Traductor

dilluns, 1 d’agost de 2016

LA IGUALTAT SEGONS BMN

Circ. 039/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Divendres passat informàvem d’una comunicació d’UOB, via email, als integrants de la Comissió d’Igualtat, òrgan que deriva de la Llei Orgànica d’Igualtat i la normativa que la desplega, en què participen tots els sindicats amb presència a l’empresa i que va aprovar, per majoria, el Pla d’Igualtat. L’email d’UOB feia així:
A/A Comisión de Igualdad
Una trabajadora de BMN ha solicitado la ampliación de 14 días de su baja por maternidad a que da derecho el Plan de Igualdad. Al mismo tiempo [...] ha cedido x días de su baja al padre del recién nacido.
Pues bien, desde RRHH le han contestado que la ampliación debe recortarse proporcionalmente, según los días cedidos al padre.
Desde UOB entendemos que:
·   El Plan de Igualdad no dice nada de ese recorte proporcional. La trabajadora debería tener la ampliación íntegra, independientemente de su libre decisión de disponer lo que quiera con su baja, según la Ley.
·   El derecho de ampliación que figura del Plan de Igualdad emana del recién nacido, que es quién requiere atención y cuidados y, por consiguiente, la cesión de días de maternidad no tiene que afectarle en un recorte de esa atención. El principio de proporcionalidad que con exceso de celo impone la empresa no debe ser aplicable a este caso.
·   La empresa no puede disponer unilateralmente de los acuerdos, y muy en especial en el tema de Igualdad. Debería haber llevado el caso a la Comisión para su debate y, si procede, levantar acta de aclaración.
Por todo ello, interesamos urgentemente opinión vinculante acerca del caso a la Comisión de Igualdad con el fin que se tomen las medidas necesarias para revertir la situación y que la ampliación de la baja sea por los 14 días pactados.
El sindicat CCOO va contestar a tots, diligentment, donant la seva opinió al respecte, favorable a mantenir la integritat de la ampliació dels 14 dies. Els sindicats UGT i SESFI –únics signants, amb l’empresa, del Pla d’Igualtat de BMN– mutis por el foro! En el seu lloc, qui sí ha piulat ha estat la Direcció de BMN, que en resposta a un correu de CCOO diu:
En mi opinión, deben ser las partes firmantes del acuerdo los que debatan la correcta interpretación del mismo.
Y desde luego, no en este formato de correos electrónicos.
Manuel Náñez
Doncs, per no voler emails, sí que els empra amb tot de cinisme per tancar amb estrèpit un canal de comunicació ben usual i molt emprat en les relacions laborals de BMN. El que passa ara, però, és que a BMN no li interessa en absolut parlar d’aquest tema i, molt menys, parlar-ne amb els sindicats que no li mengen a la mà. Per això explicam ara en circular pública quina és l’opinió d’UOB sobre el particular que, com es veurà, és molt diferent de la de la Direcció de BMN. També ens vetarà aquest canal de comunicació? La situació és la següent:
  1. El Pla d’Igualtat de BMN el varen signar, només, BMN, UGT i SESFI. S’havia fet una feina llarga i intensa, amb participació de totes les forces sindicals, però a l’hora de la veritat (coincidint amb l’acord de jornades singulars) es va signar un acord molt descafeïnat que no va ser subscrit per CGT, CCOO ni UOB.
  2. De tan descafeïnat que era, ni tan sols es va acordar constituir la típica Comissió de Seguiment de l’acord. No n’hi ha!
  3. En el Reglamento de la Comisión de Igualdad es defineixen les seves pròpies competències. Entre elles: “Realizar el seguimiento y control de la implantación del Plan de Igualdad y cuantas acciones se aprueben para que se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en BMN”; “Identificar los problemas que puedan surgir durante el desarrollo del Plan de Igualdad, buscando y proponiendo las soluciones”; “Adaptar las acciones en función de las contingencias no previstas en el Plan de Igualdad” i, inclús, “Formular recomendaciones para el mejor desarrollo del Plan de Igualdad”.
  4. La Comissió d’Igualtat està integrada per la Direcció i tots els sindicats i segons el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad és “el referente para el proceso de integración de la igualdad en la entidad, por lo que es fundamental que trabajadoras y trabajadores conozcan su existencia y su composición para que puedan canalizar las necesidades y sugerencias que surjan a lo largo de todo el proceso”.
  5. L’ampliació dels 14 dies que ara és al candeler pel que fa a la seva aplicació va ser una mesura àmpliament debatuda entre l’empresa i tots els sindicats, durant la conformació del Pla d’Igualtat finalment aprovat per majoria. Es va parlar del seu sentit i esperit. I ara, perquè no els els recordem, n’hi ha que ens volen negar... la veu?

L’opinió de l’empresa, que diu que la qüestió només l’han de debatre els signants del Pla d’Igualtat, no la compartim. I no la compartim perquè és profundament antidemocràtica. Els diputats que no voten una llei que surt endavant amb el suport majoritari de la Cambra del Congrés, són expulsats de l’hemicicle després de la votació? Deixen de poder expressar la seva opinió en comissió o ple, en el consegüent desplegament? Si UGT i SESFI es manifesten, veurem quina és la idea d’“Igualtat” segons seccions sindicals. Estaran d’acord amb l’empresa en negar la veu a determinats sindicats, en el debat d’Igualtat a BMN? 


Demanam convocatòria de la Comissió d’Igualtat per debatre la qüestió i escoltar l’opinió dels “interpretadors” experts en dilapidar drets!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.