Traductor

divendres, 5 de maig de 2017

COSES DE LA MESA LABORAL DE BMN: INFORMACIÓ SOBRE LA FUSIÓ AMB BANKIA

Circ. 029/2017
Circular completa (PDF): català / castellano 
L’empresa ens ha confirmat el que ja sabíem: el procés de fusió amb Bankia per absorció de facto de BMN ja està en marxa, a tots els nivells. La Due Diligence du 3 setmanes en marxa i encara en falten altres 4 per acabar les feines. S’ha armat un Data Room. La representació legal dels treballadors no hi té accés. Ens donaran només la informació estrictament legal. Tot ha evolucionat, excepte els drets d’informació i consulta de la representació legal dels treballadors. Hi ha 10 meses de treball funcionant a escarada analitzant tot d’aspectes de BMN per tal d’integrar-los dins Bankia. Una que es potenciarà especialment és la de Formació, perquè els treballadors de BMN puguem acomiadar-nos de l’estimat Salzillo i anar cap a nous horitzons tecnològics. (Per ventura tornarem a tenir eines de primera divisió per atendre adequadament la clientela, com quan érem Sa Nostra.) Algunes d’aquestes meses ja revisen i tot aspectes estrictament laborals, però ho fan sense el concurs de la representació legal dels treballadors. El poder legislatiu hauria de demanar-se quin sentit té, tot això. Quan les decisions arribin als sindicats, ja estaran tan pastades per les direccions de les empreses que no hi haurà cap possibilitat de canvi. Es perverteix, doncs, motiu pel qual existeixen els drets d’informació i consulta: que els Comitès d’Empresa puguin estar informats, adequadament i a temps, i puguin emetre una opinió en el sentit de minorar l’impacte damunt l’ocupació de les decisions empresarials quan encara hi ha oportunitat de condicionar aquestes, de millorar-les des del punt de vista de les treballadores i els treballadors. Si les decisions ja estan preses pels òrgans de govern i visades per caramulls d’auditors, no queda marge de variació i la consulta al Comitè es converteix en un tràmit i en una comèdia.
Volen anar ràpid. Hi ha pressa. La previsió de calendari és la següent: en haver acabat la Due Diligence, els Consells d’Administració aprovaran l’operació. Després es convocaran les Juntes Generals d’Accionistes. Això ja ens pot dur al mes de juny o de juliol de 2017. Després ve la inscripció al Registre Mercantil, que es pot allargar fins a tres mesos. La nova Mesa Laboral es podria convocar a finals d’any. La integració tecnològica es preveu per al primer trimestre de 2018. Diuen que no es preveu cap reducció de plantilla ni d’oficines abans de la integració.
Altres informacions
Compensacions pels horabaixes. Quins horabaixes? Cal destacar la poca traça d’un sindicat de BMN (d’una de les federacions signants del Conveni Col·lectiu) quan ha demanat compensacions per als treballadors que fan horabaixes per a la fusió. En primer lloc perquè actualment hi ha molta de gent a la xarxa que es veu abocada (no de bon grat) a fer horabaixes i no és per a la fusió. Caldria no discriminar! Més encara quan suposam que tots els sindicats del sector estan d’acord que cal (tot i la sentència del Tribunal Suprem) un control horari que ajudi a posar fi als abusos empresarials. En segon lloc, perquè fent les coses d’aquesta manera només pots aconseguir que et compixin. Així va ser, perquè l’empresa va dir que no pensava pagar res per una activitat absolutament voluntària i lliure. Si aquest sindicat té constància de jornades pirata no cotitzades ni remunerades, el que ha de fer és acudir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a interposar la corresponent denúncia –com fa UOB.
Aquell tros de trienni que de moment no cobrarem. El mateix sindicat, que no té representació als comitès de les illes Balears, ha rebentat la possibilitat de pactar el cobrament del trienni que teníem en curs quan aquest i altres sindicats varen signar la suspensió del còmput de triennis a BMN... a l’ERO del 2013! (I també a tot el sector, al recent Conveni Col·lectiu!) Es podria pactar cobrar-lo amb la nòmina de gener 2018, però diuen que el volen cobrar enguany sí o sí (?). Això ens mena a un punt mort perquè BMN diu que no té pressupost. Per acabar-ho d’adobar, CCOO té un conflicte col·lectiu que s’aguanta d’un fil. Consegüentment, les gestions que vàrem fer des d’UOB per reviscolar aquest tema des del punt de vista d’un possible pacte laboral, van en orris per actituds sindicalment incomprensibles. La butxaca patronal restarà inflada a expenses de la nostra antiguitat. Costa d’entendre, perquè aquest sindicat posa en perill que futurs càlculs de salari reguladors de possibles EROs no tinguin en compte aquest trienni que tenim a l’aire! Amb un acord signat, pots dur l’empresa a la barra si no compleix el compromís. Així com estam ara hi ha perill cert que aquest trienni no consolidat que l’empresa té comptabilitzat com a partida meritada a satisfer als treballadors acabi al compte de resultats del banc com un guany! L’estultícia d’alguns ho pot fer possible!

Incentius pendents. Els centres de recuperacions i centres d’empreses cobraran els incentius a la nòmina del maig. RRHH ens diu que, als Serveis Centrals, els incentius es diuen “bonus”. Als Serveis Centrals, mai no hi ha “malus”?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.