Traductor

dilluns, 22 de desembre de 2014

CONSTITUITS ELS COMITÈS D’EMPRESA

Circ. 077/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

Dimecres de la setmana passada es varen constituir els Comitès d’Empresa on UOB té representació: illes Balears –Serveis Centrals (SSCC) i Xarxa de Sucursals (XXSS)– i Madrid (SSCC).
Comitè SSCC Palma:
 • José M. Cantos Pons (UOB)
 • José Luis Gil Martín (UGT)
 • Bartolomé Inglada Nieto (UGT)
 • Carmen Martín Alarcón (UOB)
 • Margalida Mestre Parets (UOB)
 • Antonio Pagán Galán (UGT)
 • Vicenç Pla Martínez (UOB), president
 • Joan Francesc Tomàs Terrasa (UOB)
 • Joan Torrens Crespí (UOB), secretari
Comitè XXSS illes Balears:
 • Margalida Barceló Artigues (UOB)
 • Isabel Berlanga Málaga (UOB)
 • M. Carme Calafat Aloy (UOB)
 • Antonio Calvo Cardama (UOB)
 • Margalida Estarelles Rabassa (UOB)
 • Llorenç Ferrer Monjo (UOB)
 • Alfonso Ferrer Salvador (UOB)
 • Carlos A. Guerrero Naranjo (UOB)
 • Rosario Juan Oliver (CCOO)
 • Catalina March Mascaró (UOB)
 • Bartomeu Mesquida Barceló (UOB), secretari
 • Jaime J. Oliver Vallés (UGT)
 • Catalina Pol Rullán (CCOO)
 • Francisca Pou Ripoll (UOB)
 • Antònia Puigserver Danti (UOB)
 • Joan Reynés Alomar (UOB)
 • Sebastià Riutort Cloquell (UOB)
 • Joan Roig Sastre (UOB), president
 • M. del Mar Serra Nicolau (UGT)
 • Bartolomé Servera Esbert (UOB)
 • Jaume Vallori Mateu (UGT)

En el Comitè de SSCC Madrid, els membres de les llistes d’UOB que han entrat al Comitè són: Miguel Sagreras Palmer, Emilio Moreno Chinchilla (independent) i Estefanía Martínez Navamuel.

DELEGATS DE PREVENCIÓ: EL PACTE DEL DIABLE!

En els Comitès on UGT i SESFI tenen la majoria, aquestes dos pseudosindicats han copat, il·legalment, tots els delegats de prevenció. Les excepcions han estat el Comitè de Sevilla, on va guanyar CCOO i on SESFI no va obtenir ni tan sols els vots de tota la seva llista; i, per descomptat, els dos comitès de les illes, on la designació de delegats de prevenció s’ha fet servant la Llei, segons representativitat dins cada comitè. En el cas del comitè d’oficines, on CCOO té implantació però no arriba al 10% de representativitat, UOB li ha cedit un delegat de prevenció (i d’un 3-1-0 segons resultats passam a un 2-1-1) [1]. Així, els Delegats de Prevenció de Balears són:
Als SSCC de Palma:
 • José M. Cantos (UOB)
 • Margalida Mestre (UOB)
 • Bartolomé Inglada (UGT)
A la XXSS illes Balears:
 • Antònia Puigserver (UOB)
 • Joan Roig (UOB)
 • M. del Mar Serra (UGT)
 • Catalina Pol (CCOO)
Als SSCC de Madrid pertocava un delegat de prevenció a UOB que ens ha estat furtat pel pacte del diable. Els qui, amb la seva carència de cultura democràtica, han profanat la Llei atorgant-se allò que les urnes no els han concedit, hauran de donar explicacions.

[1] Cal recordar que, en el passat, concretament en el tema dels assessors a les meses de negociació i del Pla de Pensions, CCOO no ha estat, ni de lluny, igual de respectuosa amb les minories. Respectar les minories forma part intrínseca de la democràcia!

ARA VE NADAL! VINE AMB NOSALTRES!

Algú mena cotxe sense assegurança? Va seu, però el risc és gran! De la mateixa manera, qualsevol persona assalariada que no estigui afiliada pateix de manca de protecció. Davant de qualsevol problema a la feina romandrà indefensa. L’afiliació confereix seguretat jurídica, laboral i social. En el nostre sindicat l’afiliació permet integrar-se a un equip de PROP DE MIL AFILIATS l’objectiu del qual és la defensa a ultrança dels drets laborals!
LA UNIÓ (OBRERA BALEAR) FA LA FORÇA!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.