Traductor

dimarts, 3 de febrer de 2015

EL QUADRE DE VACANCES

Circ. 005/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Hem d’insistir en aquest tema. Aportam avui un model de quadre de vacacions i arguments per defensar que en la tria de torn EL NIVELL RETRIBUTIU NO POT CONSTITUIR CAP ORDRE!
L’article 35 del Conveni Col·lectiu diu:
“Las Entidades establecerán para cada Oficina el cuadro del personal afecto a ellas cuidando que los servicios queden debidamente cubiertos y procurando atender los deseos de aquél [el personal]; en los turnos de vacaciones, los empleados con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los períodos de vacaciones escolares y dentro de esta situación, o si no hubiera empleados en ella, se resolverá la preferencia, dentro del Nivel, a favor de quienes tengan mayor antigüedad en la Institución.”
I tot seguit aclareix que:
“La preferencia a favor de los empleados con responsabilidades familiares no implica la elección de un turno determinado sino, únicamente, que sus vacaciones se disfruten dentro de los límites del período de vacaciones escolares; respetando este requisito, la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá en favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel, aunque los empleados solicitantes no tengan responsabilidades familiares.”
Els “interpretadors” de l’empresa diuen, i ho escriuen als correus de resposta a les oficines després de transcriure literalment el text del Conveni: “En resumen, primero por Nivel y dentro de un mismo Nivel se resolvería por antigüedad.” Es pot resumir així, el text del Conveni? NO! Aquest “resum”, no és vàlid! Aquest “primero por nivel” no diu res; no significa res. El Conveni diu explícitament que s’ha de resoldre en favor de la MAJOR antiguitat, dins de cada nivell. Diu res que s’hagi de resoldre PRIORITÀRIAMENT EN FAVOR D’UN MENOR (O MAJOR) NIVELL? EN ABSOLUT! La dicció del sistema és clara: la gent ha de triar PER ANTIGUITAT A L’ENTITAT, DINS DE CADA NIVELL. Això i res més que això és el que diu el Conveni!
Fins que no es PACTI amb la representació laboral un altre criteri (el que sigui), és el que tenim. És Llei, i la Direcció no ho pot interpretar a la seva conveniència establint UN ORDRE entre els nivells, a més a més imposant l’ordre que li convé, on els més baixos (jefes) poden subjugar als més alts (indios). D’on s’ho han tret? Qui diu que no pugui ser a l’inrevés? UOB SOSTÉ QUE DE CAP MANERA POT PASSAR RES D’AIXÒ PERQUÈ NO HI HA D’HAVER CAP INTERFERÈNCIA ENTRE NIVELLS!
Per què diu el que diu, el Conveni? Recordau una cosa essencial: abans d’haver-hi NIVELLS, hi havia CATEGORIES, i cada categoria tenia definides les seves FUNCIONS. Aleshores, quan la patronal i els sindicats varen pactar la maleïda polivalència funcional i la consegüent eliminació de categories, es va fer un “reemplazar” al document sense adequar degudament l’articulat. En parlar de CATEGORIES (associades a FUNCIONS), el text cobra tot el sentit, que és GARANTIR LA NO INTERFERÈNCIA ENTRE CATEGORIES I, PER TANT, EL MANTENIMENT DEL SERVEI en períodes de vacances. Segons la nostra opinió, una correcta adequació de l’article 35 a la polivalència funcional que varen pactar hauria estat eliminar-hi la referència “dentro de cada nivel”, amb la qual cosa l’antiguitat quedaria com el que és: L’ÚNIC CRITERI D’ORDRE POSSIBLE.
La prova del cotó del que deim és que la mateixa dicció que apareix a l’article 35 del Conveni, “mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel”, apareix també gairebé idèntica (“mayor antigüedad en la Institución dentro de cada Nivel”) en una de les DISPOSICIONES VARIAS del Conveni, article 98, Regulación de empleo (avui ja derogat) que deia:
Artículo 98. Regulación de empleo.
1. La regulación de empleo se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Con respeto de las garantías establecidas a favor de los representantes legales de los empleados, tendrán preferencia para permanecer en plantilla los empleados de mayor antigüedad en la Institución dentro de cada Nivel.
(...)
FIXAU-VOS QUE TAMBÉ HI APAREIX EL “DENTRO DE CADA NIVEL”! LA MATEIXA REDACCIÓ! SUPOSEM ARA QUE INTERPRETAM AQUEST ARTICLE COM ARA HO FA L’EMPRESA AMB L’ARTICLE DE LES VACACIONS, ÉS A DIR, CONSIDERANT QUE EL NIVELL ÉS UN ORDRE FAVORABLE ALS CAPS. LA REDUCCIÓ A L’ABSURD ÉS ÒBVIA! TÉ ALGUN SENTIT QUE UN REPRESENTANT DELS TREBALLADORS TENGUI PRIORITAT DE PERMANENÇA PER RAÓ D’ORDRE DE NIVELL? PER SER UN CAP? CCOO I UGT, HAGUESSIN SIGNAT AIXÒ? MAI DE LA VIDA! SI DE CAS, EL SENTIT D’AQUEST ARTICLE ERA GARANTIR EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DE TREBALL, TOT CONSIDERANT PER INDEPENDENT LES FUNCIONS ASSOCIADES A LES (EXTINTES) CATEGORIES. I COM QUE HEM ARRIBAT A UN ABSURD, NO ÉS CERT EL QUE HAVÍEM SUPOSAT, QUE ERA L’APLICACIÓ DE LA INTERPRETACIÓ DE L’EMPRESA (NIVELL = ORDRE). DONCS AIXÒ!
UN MODEL DE QUADRE SEGONS LA NORMA
Per visualitzar què implica la norma i com hauria de ser el quadre de vacacions de cada centre de treball, aquí teniu un enllaç per descarregar un full de càlcul que us pot servir:
CADA COLUMNA (nivell) tindrà el seu ordre SENSE INTERFERIR ni, sobretot, menystenir CAP ALTRA COLUMNA. Així, per exemple, mai un nivell 4 pot subjugar un nivell 9 (NI VICEVERSA). Cadascú ocupa el seu lloc en el seu espai. En cas de conflicte d’incomptabilitats, què preval? L’opció plausible i diàfana: en un assumpte com les vacacions cal igualar tots els treballadors amb un criteri HOMOGENI i JUST:
el de L’ANTIGUITAT A L’EMPRESA!

RECORDAU QUE, EN TOT CAS, S’HA DE SERVAR EL DRET DE LES PERSONES AMB FILLS EN EDAT ESCOLAR DE COINCIDIR AMB ELS SEUS PERÍODES DE VACANCES. I EXIGIU QUE EL QUADRE SIGUI, COM DIU LA NORMA, PER CENTRE (AQUÍ RIUREM)!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.