Traductor

dimarts, 17 de març de 2015

REUNIONS COMITÈS D’EMPRESA

Circ. 015/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
Dia 9 de març es varen celebrar reunions dels Comitès de Serveis Centrals i Xarxa de Sucursals de les illes Balears. A més d’aprovar algunes modificacions que s’integraran en els respectius reglaments interns, les reunions varen girar, principalment, entorn al Pla de Pensions.
En un punt d’informacions, amb presència d’assessors d’UOB i UGT en la referida matèria (respectivament Antonio García i Alejandro Segura), el representant d’UOB a la Mesa Tècnica va informar com les propostes (dels sindicats!) que hi ha actualment damunt la taula de la Mesa Tècnica perjudiquen greument els interessos del col·lectiu de partícips provinents del Pla de Pensions Sa Nostra. A petició d’UOB, Antonio Garcia va explicar als assistents el conceptes de dèficit i superàvit, provisió matemàtica i dret consolidat i, específicament, la diferència essencial entre els dos darrers.
Seguint amb l’ordre del dia previst, els Comitès varen aprovar PER UNANIMITAT remetre per escrit una petició de dades a la Comissió de Control del Pla de Pensions de Promoció Conjunta de BMN per tal de conèixer de manera detallada i individualitzada l’evolució dels dèficits i superàvits dels partícips. Aquesta petició de dades ja ha estat lliurada al president de la Comissió de Control. Des d’UOB (i abans els representants del Comitès de Sa Nostra) ja hem fet peticions d’informació en el passat que mai no han estat ateses. Faran el buit també ara a la representació orgànica sorgida de les darreres eleccions?
Finalment, la representació d’UOB va proposar prendre els acords següents respecte al procés en curs de possible transformació i conformació d’un pla de pensions comú per a tot BMN, entorn a uns principis elementals:
1.     Principi de no discriminació o de repartiment just de les càrregues imposades per la reducció del 25% dels costos (mesura continguda a l’ERO de 2013). S’ha de quantificar el repartiment d’aquesta càrrega entre els diferents col·lectius perquè seria inadmissible que tota ella o en la seva majoria fos suportada pel col·lectiu de partícips provinents de Sa Nostra o un subconjunt d’ells.
2.     Principi dels Drets Consolidats. Els Drets Consolidats no poden sofrir cap disminució. Són inviolables. El Dret Consolidat ÉS PROPIETAT de cada partícip. En conseqüència, El Comitè vetllarà i defensarà els drets consolidats dels partícips.
3.     Salari pensionable. El Comitè defensarà el salari pensionable que tenim ara, que inclou tant l’actual Complement de Residència com una part del Complement Salarial de Fusió.
Tot i la seva importància cabdal, cada un dels tres punts anteriors només va comptar amb els vots afirmatius dels representants d’UOB.
SABÍEU QUE...
·        Els negociadors de CCOO i UGT per a l’hipotètic proper Conveni de Caixes són del sector de BANCA?
·        UOB posa molt en dubte la sensibilitat d’alguns d’aquests negociadors en temes tan delicats com la MOBILITAT GEOGRÀFICA, determinades partides salarials –com el PLUS DE RESIDÈNCIA– o l’estabilitat del RATIO ENTRE SOU FIX I VARIABLE?
·        La Direcció (a la fi), com emplaçàvem ahir al nostre comunicat, ha enviat informació a les oficines sobre les repercussions de l’escàndol de BPA i Banco Madrid?
·        Encara esperam resposta de CASER perquè, com a gestora del Fons de Pensions d’Empleats de BMN, ens informi si el Fons té alguna posició en perill?

·        El “domini BMN” no passa els “controls de detecció de frau” d’un conegut client de correu?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.