Traductor

dimarts, 14 d’abril de 2015

MESA DEL CONVENI (3)

Circ. 019/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

Error estratègic en la negociació del Conveni: el lliurament de propostes sindicals! Ús parcial de la negociació per part de l’ACARL en benefici dels interessos d’una sola representada!
Madrid, 13 d’abril de 2015.- El desenvolupament de la sessió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu ha transcorregut SENSE AVANÇOS. Ja en la passada reunió, celebrada l’11 de març, CIC va manifestar que fins que l’ACARL no presentàs una major concreció en les seves propostes, no traslladaria la seva proposta a la mesa. La lògica és aclaparadora: qui vol dinamitar el Conveni de Caixes –marc de referència de les relacions laborals–, l’ACARL, és qui hauria de posar damunt de la taula, amb tot luxe de detalls, les seves intencions, cosa que fins al moment no ha fet.
Ahir vàrem tornar a insistir i vàrem sol·licitar que constàs en acta que fins que l’ACARL no ampliï el nivell de concreció de les seves intencions, en justa reciprocitat, no presentaríem la nostra proposta. Per acabar-ho d’adobar, l’ACARL exigeix de la part social de presentar una plataforma única per a la negociació. En principi, la voluntat de CIC és negociar amb la nostra pròpia proposta. Tanmateix, la resta d’organitzacions, mostrant les cartes a l’adversari, varen traslladar les seves propostes a l’ACARL, fet que des CIC entenem com un error majúscul, més pel moment concret en què es troba la negociació.
Vàrem manifestar el nostre desacord i interpretam com a acció de mala fe que enmig de la negociació del Conveni Col·lectiu, una de les entitats associades a l’ACARL, Bankia, estigui intentant implantar un nou horari en les seves oficines. Els sindicats varen rebutjar-ho unànimement.
El president de l’ACARL, directiu precisament de l’entitat esmentada, va fer un discurs amenaçador, brandant la Reforma Laboral i les sentències del Tribunal Suprem sobre la ultractivitat. Ja hem comentat en anteriors comunicats la radicalització del discurs de l’ACARL, però ahir es va poder constatar que ja discorre per vies inacceptables.
Sense traslladar cap document amb les seves propostes, l’ACARL va manifestar que les ineficiències dels lliscaments salarials (augments) pel sol transcurs del temps (triennis i carrera professional), l’horari i la jornada laboral han de ser les principals matèries de negociació.
Des de CIC vàrem manifestar que tenim una clara diferenciació conceptual a l’hora de percebre com a increment de despesa tant l’antiguitat com la carrera professional, ja que aquests conceptes compensen la capacitació per experiència que el treballador adquireix amb el transcurs del temps i la seva formació.
Les parts, patronal i sindicats, vàrem acordar de donar-nos un temps de reflexió en què puguem establir, si escau, una configuració per a les diferents plataformes de negociació. Des de CIC percebem que l’ACARL està demanant un Conveni a mida d’una de les seves associades. Alhora que es vol negociar noves condicions convencionals d’horari i jornada, s’intenta implantar un horari diferent del regulat pel propi Conveni? Esperam que torni el seny a la negociació i que la resta de les representades a l’ACARL també hi diguin la seva.
La propera reunió va quedar fixada per a dia 4 de maig.


UOB-CIC SEGUEIX ESSENT L’ÚNIC SINDICAT QUE DEFENSA EL COMPLEMENT DE RESIDÈNCIA A LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.