Traductor

dimarts, 27 d’octubre de 2015

AL CONVENI, CAPACITACIÓ = OPOSICIONS!

Circ. 051/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
El passat 22 d’octubre va tenir lloc, a Madrid (a l’edifici de Serveis Centrals del carrer Alfonso XII, seu a desmantellar) la reunió de la Comissió que té per objecte negociar la forma i efectes d’allò previngut en el Conveni Col·lectiu de Caixes, art. 26, en matèria d’ascensos per capacitació.
Prèviament, dins l’àmbit judicial (Audiència Nacional), UOB (demandant) havia concordat amb la defensa (BMN) que a la vista de la recepció de la convocatòria de reunió de la Comissió, el judici oral es podia aplaçar un mes. Inicialment previst pel 27O, el nou assenyalament és al 25N.
La reunió va començar com comencen gairebé totes les dels sindicats amb l’empresa: l’acta s’aprova només amb els vots a favor de SESFI i UGT perquè RRHH no vol recollir les correccions de UOB i CCOO sobre la parcial redacció. RRHH segueix patrimonialitzant les actes de les Comissions i la majoria groga no mou ni una cella quan volem deixar constància damunt les actes d’aspectes que podrien esdevenir essencials.
Proposta de temari. Per a les matèries, la Direcció ha pres el material de CECA que, diu, s’adequa al model de feina i a la realitat actual del nostre entorn. S’estructuraria en tres blocs (vg. proposta empresarial més abaix). La puntuació total seria la suma dels tres. Al 1r i 2n les proves serien tipus test i al 3r, d’autoavaluació (?). Materials i manuals restarien en format digital al “Campus BMN”.
1.    Matèries d’estudi.
  •       Formació regulatòria, MIFID, prevenció de blanqueig, SEPA, codi de conducta.
  •       Fiscalitat.
  •       Productes i serveis financers d’inversió.
  •       Comerç exterior.
  •        Risc de crèdit i gestió de recuperacions.
  •        Formació en assegurances.

2.   Matèries d’operatòria i procediment del banc.
3. Perfil competencial d’autoavaluació: test específic de personalitat laboral. BMN ja està utilitzant l’eina OPQ 32 genèric (empresa SHL), que proposen que ponderi un 5%.


Accions formatives. Serien on-line, via “Campus BMN”, amb tutories.
Places a convocar. Perill! RRHH exposa que la promoció per capacitació del Conveni és disponible mitjançant pacte amb la Representació Laboral. Diu que hi ha persones que ocupen lloc de feina de responsables als Serveis Centrals i que encara mantenen un nivell baix. Entén necessari un procés d’homologació de categories professionals (?) i nivells salarials als Serveis Centrals; pujar de nivell a la gent que hi ocupa llocs amb nivells baixos. Doncs, la Direcció proposa que al procés de promoció per capacitació es tenguin en compte aquestes persones de manera que damunt el total que han de promocionar[1], aquelles RESTIN del número total, ponderadament (diu que els Serveis Centrals són el 15% del total de la plantilla). S’ofereix als sindicats participació en tot aquest procés, però mai amb poder de decisió. RRHH diu que ens enviarà una proposta. Des d’UOB volem manifestar que és potestat de l’empresari promocionar qui vulgui i quan vulgui (art. 23 CC) i que no estam d’acord en pervertir el procés de promoció per capacitació: l’art. 26 CC comença dient que “Ascenderán por convocatoria de oposiciones...”!
Calendari. Tot i insistir UOB que aquest era un aspecte essencial que calia definir d’immediat, encara no es va formalitzar res. RRHH va reconèixer que les oposicions es faran amb tota seguretat. (Ja veurem què li faran dir a l’acta.) El calendari estimat seria el següent: finalització de treballs de la Comissió al finals de novembre; després, ratificació per la Mesa Laboral; la convocatòria podria tenir lloc el mes de desembre y les proves a finals de març.
Tribunal Examinador. Hi haurà un representant dels treballadors. La Direcció diu que no vol Comitè d’Apel·lació! Això, seria gravíssim i d’una baixa qualitat democràtica molt preocupant.
AMB TOT AIXÒ, VEIM ENCARA INCÒGNITES I NÚVOLS NEGRES QUE PRESAGIEN ARBITRARIETATS EMPRESARIALS. EN LA PROPERA SESSIÓ CALDRÀ FORMALITZAR EL CALENDARI I UN ALTRE ASPECTE MOLT IMPORTANT: ELS EFECTES ECONÒMICS DE LES PLACES DE NIVELLS X/VIII QUE RESULTIN ATORGADES A LA FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ![1] Sigui x el número total de treballadors que està en els nivells XIII, XII i XI. El número mínim de places a convocar (segons el Conveni) ha de ser 3%·x, per a ascendir al nivell X i 3%·x per a ascendir al nivell VIII. Pel còmput, RRHH diu que agafarà la plantilla a 31-12-2014.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.