Traductor

dimecres, 7 d’octubre de 2015

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ A BMN

Circ. 045/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

LA PROXIMITAT DEL JUDICI DESENCALLA LA COMISSIÓ!

Fa uns dies vàrem rebre, a través misser de BMN, una petició d’ajornament del judici previst pel proper dia 27 d’octubre a l’Audiència Nacional, per la demanda de conflicte col·lectiu d’UOB en què reclamam la convocatòria de les oposicions d’ascens per capacitació. Vàrem contestar (per la mateixa via) que no era possible cap ajornament si des del mes de juny no s’havia reunit la Comissió Tècnica creada per procedir a l’estudi i convocatòria de les proves. I que, en tot cas, podríem valorar un ajornament temporal sempre i quan es convocàs la Comissió amb un ordre del dia tendent a donar compliment a l’establert en el Conveni Col·lectiu en aquesta matèria. Doncs, ahir vàrem rebre aquesta convocatòria del Director de RRHH:
Buenos días,
Por medio del presente escrito os convoco a otra reunión de la Comisión que tiene por objeto negociar la forma y efectos de lo prevenido en el Convenio en materia de ascensos por capacitación, que tendrá lugar el día 21 de Octubre a las 11 h. en el edificio de Alfonso XII, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
2.- Propuesta de temario.
3.- Acciones formativas.
4.- Plazas a convocar.
5.- Calendario.
6.- Ruegos y preguntas.
Os adjunto el Acta de la reunión anterior, que ya ha incorporado las observaciones que enviasteis algunos al borrador que os fue remitido en su día.
Saludos.
Després de les moltes reclamacions dutes a terme durant anys pels sindicats, ha estat una demanda judicial (en aquest cas, d’UOB) la que ha forçat que la Direcció de BMN s’avingui (sembla) a negociar els termes de la convocatòria de l’ascens per capacitació. Per reflexionar-hi.

LA DEMANDA DE L’ERO S’ENCALLA
Per altra part, i contra tot pronòstic, l’Audiència Nacional ha desestimat la nostra demanda de conflicte col·lectiu amb què reclamàvem la nul·litat de diversos apartats de l’acord de 6 de juny de 2013, modificatiu del de 28 de maig: la mobilitat geogràfica (no negociada i clarament novada entre els dos acords) i la derogació d’acords previs (aspectes del Pacte d’Empresa).
La Sala diu que l’acció contra el capítol específic de mobilitat geogràfica està caducada i que no existeix novació en el segon acord respecte al primer.
No ho podem compartir. Tot amb tot, aquesta demanda arrossegava alguns handicaps que han estat determinants en la sort que ha corregut fins ara:
La caducitat de les accions contra l’acord de 28 de maig de 2013 en la modalitat impugnación de despido. Això va ser a conseqüència de la irrupció de l’acord de 6 de juny (realitzat ben d’amagatotis) mentre s’estava bastint la demanda contra l’acord de 28 de maig. Això, segons els tribunals, no interromp el còmput de 20 dies des del dia que se coneix el primer acord (cosa més que discutible, sobre tot si s’argumenta que no hi ha novació).
El temps que s’ha tardat en jutjar el recurs (anada i tornada al Tribunal Suprem), que ha fet que el nou judici a l’Audiència Nacional s’hagi celebrat més de dos anys després dels acords.
Hem anunciat nou recurs contra la sentencia.
EL VOT, A ESPANYA, TÉ UNS EFECTES QUE NO PERTOCARIEN!
És lamentable, però a l’Estat Espanyol el Poder Judicial no disposa de la necessària independència de la que poden fer gala altres estats de llarga tradició democràtica. Així, cal que tothom tingui en compte que el Consejo General del Poder Judicial és qui nomena els nous jutges que han de formar part, per exemple, en cas de vacant, de les sales socials de l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, jutges que immediatament el mitjans etiqueten de progressistes o conservadors. Corol·lari: a Espanya, una majoria absoluta conservadora (sigui d’un partit o de varis) al Congrés dels Diputats té repercussions en la configuració de les sales que han de jutjar els assumptes que afecten de ple la nostra vida laboral! Montesquieu?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.