Traductor

divendres, 6 de novembre de 2015

CONDICIONS PRÉSTECS DESVINCULATS ERO

Circ. 059/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
INFORMACIÓ D’UNA DEMANDA I CONCILIACIÓ DE LA PRETENSIÓ!
Des que la Direcció de BMN i alguns sindicats varen signar a l’acord col·lectiu del darrer ERO (2013) que les condicions de tipus d’interès dels préstecs concedits a Sa Nostra no havien de ser respectades tot i estar formalitzat en pòlissa el seu manteniment, Unió obrera Balear ha resseguit el tema fins a aconseguir documentar perfectament un cas per procedir al seu anàlisi amb la nostra Assessoria Jurídica.
Aleshores, es va poder bastir una demanda individual per al préstec d’una persona desvinculada a través de les baixes incentivades. Doncs, a finals del mes passat, a la Fundació Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB), ha tengut lloc el preceptiu acte de conciliació amb l’acceptació per part del banc de totes les pretensions sobre el préstec:
“La empresa BMN acepta restablecer las condiciones del préstamo número 2199.50… en las condiciones establecidas en el momento de su concesión y que regían para la adquisición de 2ª vivienda a los empleados siendo el tipo de interés establecido el 75% del Euribor, máximo 4% y mínimo 1%. Efectuándose la reposición del tipo de interés que actualmente es 1%, a partir del 1 de noviembre de 2015, y se procederá antes del 30 de noviembre de 2015 al abono de la diferencia de intereses que a su favor se haya generado por haberse cambiado el tipo al 2% a contar de 1 de enero de 2015, cuyo abono se efectuará en cuenta de la reclamante.”

Recomanam a totes les persones que ja pateixen la novació engiponada per la Direcció de BMN i els sindicats complaents, que s’adrecin a Unió Obrera Balear perquè puguem analitzar conjuntament la viabilitat de la reclamació abans de qualsevol caducitat d'accions. Hem obert el camí per tornar a les persones que han hagut de desvincular-se de l’entitat el seu dret legítim a mantenir les condicions dels seus préstecs d'empleat, dret que ningú, i molt menys els sindicats que haurien de vetllar per la seva salvaguarda, hauria d’haver posat en solfa. Per “salvar llocs de feina”, cal vulnerar drets d’altri?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.