Traductor

dijous, 5 de novembre de 2015

SSCC MADRID - COMUNICAT CONJUNT CCOO I UOB (III)

Circ. 058/2015
Circular completa (PDF): català / castellano
LA PROPOSTA DE LA REPRESENTACIÓ LABORAL
Ahir, en la Comissió Negociadora del trasllat col·lectiu, la Representació Laboral en el seu conjunt va lliurar a la Direcció una proposta d’acord amb el contingut que figura més abaix.
Hagués estat bé que els 4 sindicats amb representació al Comitè o, millor encara, el propi Comitè, haguéssim publicat un comunicat conjunt, però hem constatat que no ha estat possible. Dels darrers comunicats dels altres sindicats, hem de senyalar una obvietat: CCOO i UOB no s’han adherit a cap proposta d’altri! Tornam a repetir que el que s’ha lliurat ha estat una proposta CONJUNTA, i això vol dir treballada conjuntament en tots els seus punts. Ens demanam perquè això que es va fer ahir no va ser possible només uns dies abans, a la sessió del Comitè d’Empresa convocada ad hoc.
Punts de la proposta unitària:
 1.  Oferir solucions viables per a matrimonis i parelles de fet, famílies amb fills escolaritzats, famílies monoparentals o matrimonis i parelles de fet d’empleats, amb destí incompatible, fomentant la conciliació familiar.
 2.  Facilitar trasllat prioritari de persones afectades a la Xarxa d’Oficines o a altres departaments de SSCC BMN o altres instal·lacions del GRUP al seu lloc d’origen REAL, amb dret preferent a ocupar qualsevol vacant, facilitant la mobilitat funcional
 3. Especificar en la comunicació de trasllat el nou centre de treball assignat i la data d’incorporació exacta de les persones afectades.
 4. Concedir 4 dies de permís addicionals per a la cerca d’habitatge, escola, etc. en el lloc de destí.
 5. Acceptar les sol·licituds voluntàries de la quota disponible de reduccions del 20% de jornada, assignant-se dilluns o divendres a elecció de la persona afectada.
 6. Facilitar l’accés a préstecs de 1a vivenda i bestretes als afectats en condicions d’empleat, així com l’exempció de qualsevol despesa financera derivada de la formalització dels avals requerits pels propietaris dels immobles arrendats.
 7. Establir un pagament únic i sense necessitat de justificació, d’ajut per a les despeses de trasllat, de 6000 euros.
 8. Establir un ajut de despeses d’habitatge de 800 euros mensuals durant 48 mesos a les persones desplaçades, així com l’exempció de qualsevol despesa financera derivada de la formalització dels avals requerits pels propietaris dels immobles arrendats.
 9. Abonament de les despeses de transport setmanals durant 12 mesos, a les persones traslladades.
 10. Assumir les penalitzacions contractuals derivades de la rescissió de contractes de lloguer que hagin de suportar els treballadors, així com els derivats dels bitllets d’avió, AVE o altres que s’haguessin adquirit amb anterioritat.
 11. Crear una llançadora des dels SSCC de Múrcia/Granada a l’aeroport/AVE més proper per facilitar desplaçaments als companys allà traslladats amb origen Madrid Catalunya i Illes Balears, així com entre les seus de Múrcia i Granada.
 12. Mantenir la “clàusula Madrid” signada en les novacions de contractes de SSCC de Madrid, en les noves destinacions.
 13. Aplicar retroactivament les condicions d’aquest acord a les persones traslladades des de SSCC Madrid a aquests centres en els darrers 18 mesos, actualitzant-les a les signades en aquest acord i reconeixent la mobilitat a efectes de beneficis socials.
 14. Indemnització per la no acceptació dels nous trasllats per imports corresponents a 45 dies per any amb un màxim de 30 mensualitats, així com el manteniment de les condicions d’empleat.
 15. Les persones traslladades tindran dret a acollir-se a les condicions de desvinculació que se signin en aquest acord durant els 12 mesos posteriors a la data efectiva de trasllat.
 16. S’estudiarà a la Mesa Laboral la possible signatura un acord per a la prejubilació de persones de més de 55 anys.
 17. Se constituirà una Comissió d’Assessorament a l’Empleat amb participació sindical o es participarà en l’Oficina de l’Empleat, amb la finalitat que s’estudiïn les sol·licituds d’ajustos entre departaments, mobilitat funcional o canvis de destí del personal afectat o qualsevol casuística especial, per tal de donar-hi solució. S’informarà la plantilla de la constitució d’aquesta comissió i de que poden adreçar-s’hi.
 18. Se constituirà una Comissió de Seguiment d’aquest acord.


La Direcció ja ha enviat a la Representació Laboral redaccions alternatives als punts 1 i 2, 12 i 17, que estam analitzant. Seguirem informant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.