Traductor

divendres, 15 de gener de 2016

CONVENI COL•LECTIU: “SI HABLAMOS DE LOS JUEVES, HABLAREMOS DEL HORARIO”

Circ. 001/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Ahir dijous, 14 de gener, es varen reprendre les negociacions a la Mesa de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu d’Estalvi. Un cop més va ser una reunió durant la qual el “postureig”, instal·lat a la Mesa de forma permanent, va ser la nota dominant.
CIC, un cop més, va defensar UN CONVENI SENSE RETALLADES, ja que la legislació vigent, com a mínim, ens ho garanteix. En aquest sentit, hem aportat dictàmens de reconeguts juristes que ho avalen, i els hem fet constar en acta perquè ningú no pugui al·legar ignorància.
Vàrem emplaçar la Patronal que ens traslladàs un esborrany de la clàusula de garantia d’ocupació que té previst incloure en el Conveni. Des de CIC hem insistit que ens preocupa i que volem una garantia jurídica eficaç. La venim sol·licitant des de fa vàries reunions i encara és l’hora que la presentin. Ni un simple esborrany! Ahir, a la Mesa, ACARL va dir que “no és el més important”. Discrepam radicalment en aquest assumpte ja que aquest mateix any s’espera, en el nostre sector, segons diverses fonts entre les que s’inclou la pròpia ACARL, una destrucció de 7000 llocs de treball!
Mantenir la fermesa en la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu és l’única via que garanteix la salvaguarda dels nostres drets. Altres sindicats, acostumats a signar convenis en què hem perdut drets, i molts, han optat per iniciar “mobilitzacions de baixa intensitat”. CIC es va adherir a les anteriors mobilitzacions, “Per un Conveni sense retallades”. Des de CIC, restarem atents a l’evolució i predisposició del “tripartit” a empassar-se noves retallades.
Ahir, la Patronal va donar pistes sobre allò que s’està tramant fora de la Mesa de Conveni: CCOO, en el seu torn de rèplica, va traslladar que volia parlar dels dijous horabaixa i, automàticament, com per un ressort, l’ACARL va botar i etzibar que “SI ES PARLA DELS DIJOUS ES PARLARÀ TAMBÉ DE L’HORARI”!


 ALERTA AMB LES DATES D’EXTINCIÓ A RESULTES DEL PROCÉS DE TRASLLAT COL·LECTIU (SSCC Madrid)!
Feta la corresponent consulta legal, hem d’advertir que la data d’extinció, cas de no acceptar el trasllat col·lectiu segons l’acord 10-11-2015, NO CONVÉ GENS que sigui ANTERIOR a la data prevista.
L’acord diu textualment que “En atención a las necesidades organizativas que se pueden ocasionar en este tipo de procedimientos, se acuerda la posibilidad de que BMN pueda variar la fecha inicialmente prevista, siempre y cuando sea para posponer la misma (nunca para adelantarla).
Per tant, qualsevol avançament de la data d’extinció respecte a la inicialment prevista (i comunicada a cadascú), com que BMN no la pot imposar, si finalment es du a terme l’Administració interpretarà que es tracta d’un “mutu acord”, per tant SENSE DRET A PRESTACIÓ!

ELS QUADRES DE VACACIONS
En la confecció dels quadres de vacacions de cada centre, volem recordar que, segons la normativa vigent:
-         L’únic criteri de prioritat a l’hora d’elegir les vacacions és el de l’antiguitat a l’empresa.
-         El nivell retributiu no és cap motiu de prioritat, ni tan sols d’ordre, sinó de mera classificació o distribució. Que mai del món no quedi l’antiguitat sotmesa al nivell!
-         Els treballadors amb fills en edat escolar han de poder gaudir de vacacions dins dels límits del període de vacacions escolars.

-         Evitau l’enfrontament amb els companys amb els quals heu de fer feina en harmonia. Resoleu la superposició de dates amb bona voluntat i generositat i, si el conflicte persisteix, elevau-lo a la Direcció. No accepteu “criteris” de paraula o telefònicament. Demanau-ho per escrit, especialment si voleu dur endavant qualsevol reclamació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.