Traductor

dijous, 25 de febrer de 2016

QUI DONARÀ EL SUS A LA MODIFICACIÓ HORÀRIA?

Circ. 005/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Avui, 25 de febrer de 2016, comença el període de consultes (de 15 dies, art. 41 de l’Estatut dels Treballadors) per a la modificació substancial de condicions de treball, consistent, concretament, en el canvi d’horari a determinats centres de treball com a conseqüència del nou model comercial del banc.
A la darrera reunió, tots els sindicats vàrem signar i lliurar a la Direcció el següent escrit:
A LA DIRECCIÓN DE BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (BMN)
En la sesión de la Mesa Laboral de BMN, los sindicatos UGT, SESFI, CCOO, UOB y CGT, de forma unánime, manifestamos nuestro RECHAZO TOTAL a la actuación de la dirección de BMN, en lo que respecta al alcance de su propuesta de MODIFICACIÓN HORARIA, al tratarse de una de las materias que están siendo objeto de negociación en el Convenio Colectivo sectorial. 
Emplazamos a la Dirección de BMN a retirar su propuesta en tanto en cuanto la negociación del Convenio siga abierta.
Y para que conste en acta de la sesión, firmamos este documento en Madrid, a 17 de febrero de 2016.
Esperam que avui segueixi aquest rebuig total per part de tots els sindicats i ningú no s’avingui a negociar CAP canvi horari a cap treballador de BMN mentre dura la negociació del Conveni Col·lectiu sectorial. Aquest, estableix les degudes proteccions contra un canvi de condicions d’aquesta magnitud. Dins BMN, aquestes proteccions poden ser dinamitades, NOMÉS, pels sindicats que hi tenen representació!

SABÍEU QUE...
...al WhatApp fa dies que corre una imatge d’un horari d’una oficina exposat al públic que, curiosament, ni és el vigent ni coincideix amb cap de les propostes horàries que ha presentat la Direcció durant les reunions prèvies al període de consultes?
...que la Direcció ha ordenat canvis de centre de destí de treballadors just abans d’iniciar formalment el canvi d’horari d’aquests centres?
...a la Comissió d’Igualtat, ni l’empresa ni els sindicats majoritaris no han volgut saber res de les propostes que ha presentat UOB?
...que aquestes propostes propugnaven, en pro de la igualtat i contra la reculada en quantitat de dones que accedeixen a llocs de responsabilitat a BMN, la convocatòria de totes les places, perquè tothom tengui igual oportunitat de presentar-hi candidatura?
...que les nostres propostes també propugnaven la presència de representants laborals en els processos de selecció d’aquestes places?
...que n’hi ha que tampoc no volen saber res de la nostra proposta per regular l’elaboració dels quadres de vacances per tal d’acabar amb les arbitrarietats directives que permet una normativa plena de teranyines?
...que a la Comissió d’Igualtat tampoc no ha prosperat la nostra proposta de supressió de les contínues reunions els horabaixes que malmeten la conciliació i que la Direcció ni tan sols computa com a jornada anual, podent a efectes pràctics estirar aquesta fins a l’infinit?
...que, perquè tot segueixi igual, tampoc no es vol implantar un control horari a BMN perquè els treballadors subjectes a les arbitrarietats horàries que imposa la Direcció (i els representants laborals!) sàpiguen l’abast de la seva jornada?
...que la Inspecció de Treball de les Illes Balears s’està mirant la sentència de l’Audiència Nacional en què condemna Bankia a establir un control horari?
...que aquesta sentència acompanyava una denúncia d’UOB?
...que l’aprovació del Pla d’Igualtat s’ha accelerat misteriosament (botant-se el calendari previst) tot coincidint amb la negociació dels horaris?
...la CNMV ja ha acusat rebuda d’un escrit de queixa/denúncia de males pràctiques bancàries en tema de fons d’inversió?
...que aquestes pràctiques recorden el tema de les participacions preferents, quan la Direcció informava per circular els treballadors que la seva “col·locació als clients” era un “instrument fonamental”, tenien “bona rendibilitat i estalvi segur, sense risc” i l’objectiu eren “clients amb passiu a termini”?
...que la recent sessió de la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats de BMN va ser un festival?
...que qui ha fet la revisió actuarial, que per llei ha de ser independent i amb mandat exclusiu, ho ha fet encarregat per CPPS (empresa participada de sindicats representatius a BMN) i, a més, s’ha dedicat a fer altres feines dins l’àmbit de BMN que l’inhabilitaven per ser un “actuari independent” en els termes que defineix la llei?
...que n’hi ha que veuen bellumes quan tenen davant el patrimoni produït, amb el temps, pel pla de pensions de “prestació definida” que teníem a Sa Nostra, fruit d’una llarga lluita sindical i judicial que va acabar en victòria laboral i amb un Pacte?
...que amb el canvi a “aportació definida” els sindicats signants han fet recaure el risc totalment damunt els partícips?
...que al directori de l’edifici de Serveis Centrals pintat recentment s’han deixat de posar on trobar els locals de les Seccions Sindicals? I que així i tot, més que mai, HI SOM?
...totes aquestes conductes no ens desanimaran, sinó que més aviat ens esperonen, a continuar en la defensa dels interessos de la plantilla?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.