Traductor

dimecres, 9 de març de 2016

COMPTE AMB ...

Circ. 008/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
... ELS FONS D’INVERSIÓ!
Recomanam a tothom el compliment estricte de la normativa regulatòria en la comercialització de Fons d’Inversió. Si algú rep ordres jeràrquiques que entrin en conflicte amb la normativa, la formació rebuda, o l’ètica i deontologia professionals, recomanam sol·licitar l’ordre per escrit. Davant la col·lisió dels àmbits laboral i de les possibles responsabilitats personals per una mala praxi derivada d’una ordre superior, convindrà demanar assessorament legal puntual.
... L’AMPLIACIÓ A MENORS DE 55 ANYS!
Una Comissió de Seguiment d’un acord no és una Comissió Negociadora. En la primera participen només els sindicats que subscriuen l’acord i no està facultada per dur a terme funcions que no siguin d’exclusiva interpretació i aplicació d’allò pactat (comissió “executiva de l’acord”). Una Comissió de Seguiment adoleix de legitimitat material i instrumental per dur a terme funcions negociadores o renegociadores en què han de participar tots els sindicats.
No era el cas de la reunió d’ahir, cosa que va haver d’advertir el representant d’UOB. El tema s’ha de veure i aprovar, si és el cas, a la Mesa Laboral, amb participació de tots els sindicats. Tanmateix, tot passant l’arada davant del bou, la Direcció va pitjar el botó i va enviar el correu que ja tenia preparat per comunicar als potencials interessats de l’any 1961 que ja podien optar a l’adhesió a l’acord d’excedències remunerades de 10-11-2015. Es veu que la Direcció frissa molt i vol tancar el trimestre amb un objectiu absolut de plantilla que amaga. Transparència, m’has dit? Si ens haguessin fet cas i l’acord hagués pujat el percentatge per damunt del rònic 50%, segur que l’acord hagués tingut molta més acceptació!
Que quedi clar que UOB estarà a favor de l’ampliació si hi ha afiliats que hi estiguin interessats. Però que quedi clar també que farem les consultes legals i jurídiques pertinents al cas. Com més pressa té el patró, més s’ha de revisar tot!
Perquè aquí es donarà un fet que és essencialment diferent, que és que l’edat de 55 anys és un llindar legal a efectes de protecció jurídica (tant del treballador com del Tresor Públic) davant d’una regulació d’ocupació. Vius, i que cadascú assumeixi els riscos que vulgui després d’haver-se assessorat convenientment!
... ELS BECARIS!
Un sindicat de BMN hi torna i vol que s’arregli la manca de treballadors a les oficines amb becaris. A més de possiblement il·legal, que un sindicat vulgui introduir becaris a la xarxa mentre hi ha treballadors afectats per una regulació d’ocupació (reducció salarial, 20% de reducció de jornada i 9 mesos de suspensió de contracte fins a 31-12-2017!), regulació que aquest mateix sindicat va subscriure és, directament, pornogràfic. No ens hi trobaran!
A banda d’això, el sistema dels becaris és una presa de pèl al sistema educatiu. Els arquitectes, per ser arquitectes, han de fer de picapedrers? I on els posarien, els becaris? A vendre fons d’inversió, segur que no. Doncs, en feines de caixa? Amb el perill que després la Direcció vulguin externalitzar una funció que és desenvolupada part del temps per becaris? Per què tanta insistència amb els becaris? Algú a la Direcció o al Govern Corporatiu de BMN té “compromisos universitaris”? O hi ha darrera quelcom més inconfessable?
... LA DESPROTECCIÓ SINDICAL!
L’exemple de fa més de 700 anys de la nostra bella metàfora de la Mata de Jonc que, any rere any, recordam a la plantilla, ens vol dir que, individualment, tothom és fràgil, feble i susceptible de sucumbir a la pressió. En canvi, la unió ens fa forts. Els solitaris són vulnerables, els solidaris són resistents. Qui camina tot sol i té un problema no tendrà al costat qui li brindi auxili.
Hi ha moltes de raons per justificar l’afiliació. Una altra metàfora és l’assegurança del cotxe. És evident que es pot circular amb un vehicle sense assegurar, però el risc és gran i, tanmateix, els accidents no depenen exclusivament de la nostra prudència. Igualment, una persona assalariada que no està afiliada a un sindicat pateix d’un risc laboral molt gran. No només en situacions personals de conflicte, sinó també en situacions col·lectives no desitjades.

Unió Obrera Balear ofereix seguretat i compromís; la millor assistència, assessoria i defensa en tots els ordres i la garantia d’èxit en tots els processos: en l’àmbit judicial, en el social i, evidentment, en el sindical. UOB, amb un palmarès brillant en matèria de sentències judicials, gaudeix d’uns excel·lents serveis d’assessoria jurídica i laboral. Però, sobretot i part damunt de qualsevol consideració, afiliar-se a UOB és sentir la tranquil·litat que confereix fer feina amb la solidaritat d’un gran equip de persones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.