Traductor

divendres, 22 d’abril de 2016

PROPOSTA SINDICAL DE JORNADES SINGULARS

Circ. 016/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Atesa la voluntat de la Direcció de BMN de negociar amb la representació laboral sobre la base de l’article 31.7 del Conveni Col·lectiu (CC), que regula les jornades singulars i a l’annex 2, 2n (CC 2007-2010), els sindicats UGT, CCOO, CGT i UOB (SESFI es va abstenir de participar) varen treballar un plec de condicions que aquesta setmana s’ha presentat a l’empresa:
·         Limitacions: 25 centres (on s’inclouen els 10 que ja són oberts la xarxa d’Andalusia) i 3% de plantilla (130) a temps complet (Ftes). La representació laboral ha de conèixer els centres que l’empresa pretén canviar d’horari. Si no els coneixem, com podem saber si s’adapten o no a allò pactat al CC? Vid. punt següent.
·         Tipus de centres: oficines dedicades exclusivament al segment d’empresa (segons diu el CC), oficines de comerç i costum (de nova planta, sense caixa i de suport a la xarxa) i oficines en centres comercials (segons diu el CC). Queden excloses les actuals oficines de xarxa en horari general de 8 a 15 hores.
·         Adscripció totalment voluntària. Un cop adscrits, període permanència de 2 anys. Després dels 2 anys es pot sol·licitar el trasllat a un centre d’horari general amb el límit geogràfic de 25 km. Si un hom es troba dins un centre que canvia d’horari, té dret a ser traslladat a un altre centre amb horari general amb el mateix límit geogràfic i no se li podran aplicar mesures de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (suspensions de contracte).
·         Jornada laboral de 35 hores setmanals. D’octubre a maig, de Dl a Dv de 8 a 18 hores, amb hora i mitja de descans. De juny a setembre, de Dl a Dv de 8 a 15 hores. Per Nadal, Pasqua i “setmana gran”, mateixos horaris que les oficines amb horari general.
·         Llicències addicionals: 6 dies.
·         Plus de jornada: 4800 euros bruts anuals (12 pagues), no pensionable, ni consolidable, ni compensable, ni absorbible.
·         Xec restaurant: 11 euros diaris.
·         Consolidació d’un nivell si es compleix la permanència de 2 anys en el lloc.
·         Les places es cobriran mitjançant convocatòria interna pública. La relació de les sol·licituds i plantilla adscrita als centres amb horari singular serà comunicada a la representació laboral. Tindran preferència aquelles persones que justifiquin necessitats de reagrupament familiar i/o aquelles que hagin estat desplaçades de manera forçosa de les seves localitats d’origen a més de 25 km pels acords laborals subscrits a BMN.
·         Qualsevol treballador/a adscrit/a als centres amb horari singular a qui sobrevingui una situació peremptòria personal o familiar tindrà dret a sol·licitar i l’empresa obligació de concedir, mentre perduri aquesta situació, la seva adscripció temporal a un centre amb horari general. En cas de discrepància, la sol·licitud serà tractada a la Comissió de Seguiment.
·         L’acord tindrà vigència d’un any amb revisió anual per acord d’ambdues parts.
·         La representació laboral tindrà dret a rebre tota la informació necessària per a la vigilància dels processos i control del compliment de l’acord, tenint l’empresa obligació de lliurar la documentació trimestralment. A aquests i altres efectes es constituiria la Comissió de Seguiment.
·         Tractament transitori per a la plantilla de la xarxa d’Andalusia que ja està en un horari singular.
L’empresa va menystenir la proposta, especialment els aspectes de voluntarietat, d’haver d’exposar de principi els centres possiblement afectats i les condicions econòmiques i laborals. La Direcció no es va estar d’anomenar l’article 41 (modificació substancial de condicions) que diu que té “guardat al calaix” i pot aplicar unilateralment. Evidentment, si la Direcció el que vol és judicialitzar el tema, serà servida. El que és clar és que un acord amb més del 50% de la representació laboral valida la modificació substancial (tret d’abusos, fraus...) i aquesta és la pretensió de l’empresa. Cal mantenir la màxima unitat i fermesa i no fer la farina blana i, sobretot, transitar per la via del Conveni Col·lectiu ara que s’està negociant. No es pot fer el llit a tots els treballadors del Sector!

Farem pinya o faran un pa com unes hòsties?
 Dimecres ho sabrem!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.