Traductor

dimarts, 3 de maig de 2016

ADDENDA A L’ACORD D’EXCEDÈNCIES VOLUNTÀRIES

Circ. 019/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Com a resultat d’una acció sindical d’UOB s’ha inclòs en l’acord d’excedència voluntària especial de 20 d’abril de 2016 (1000 euros) una addenda a resguard del salari regulador i l’antiguitat en cas de veure’s immers el treballador en excedència en un acomiadament col·lectiu. Salvada la garantia que havia desaparegut per complet respecte de l’anterior acord d’excedències, UOB ha subscrit el nou acord.
CCOO judicialitza el descontrol horari a BMN
Hem rebut citació del SIMA a l’acte de conciliació per demanda de conflicte col·lectiu, per al proper dia 10 de maig a Madrid. Si bé la judicialització pot tenir efectes en actuacions inspectores en curs, el camí que s’ha obert permetrà a UOB personar-se en les actuacions que es derivin exigint allò que la ITSS de les Illes Balears ja ha requerit de l’empresa atenent la moderna doctrina, i del que ja vàrem informar en la nostra circular 15/2016, de 21 d’abril. El control horari és la única defensa davant els abusos horaris generalitzats a BMN, més en un possible escenari d’horaris singulars.
Conveni Col·lectiu d’Estalvi: la Banca guanya?
A la reunió de la Mesa Negociadora del passat dia 27, l’ACARL va dir que no a les propostes del “tripartit” (CCOO, UGT i CSICA) sobre la pròrroga d’ultraactivitat i clàusula d’ocupació. CCOO, per la seva banda, va fer apologia del Conveni de Banca recentment signat que manté el 25% de jornada partida.
Des de CIC vàrem traslladar (sempre per escrit) redacció d’eliminació de la clàusula terra  en els préstecs d’habitatge, una redacció alternativa a l’article 35, sobre vacacions, i resposta a l’eliminació d’articles obsolets segons l’ACARL. Seguidament vàrem defensar el redactat de la nostra clàusula d’ocupació –que és la única que dóna garanties jurídiques– i del PIB com a índex de referència dels increments salarials, però amb la garantia que s’ha d’estar a l’IPC si aquest índex és més favorable als treballadors.
ACARL vol acabar amb la figura del sotsdirector (els sindicats s’hi oposen) i va anticipar una nova classificació d’oficines, tot integrant grups (A, actuals A i B –nivell 3–; B, actuals C i D –nivell 4–; C, actuals E i F –nivell 5–; D, actual G –un 35% nivell 6 i un 65% nivell 7–), més un grup sense classificar per evitar l’exclusió financera.
Tot seguit reproduïm la proposta de CIC d’eliminació de la clàusula terra:
CONVENIO AHORRO: PROPUESTA DE ELIMINACIÓN CLÁUSULA SUELO PRÉSTAMO CONVENIO
Referencia Histórica
1.- Cuando se firma el XIII convenio en el año 1982 se fija la referencia del 5% de interés fijo para esta modalidad de préstamo para empleados. Veníamos del 3% en aquella época representa un gran beneficio social. Varios puntos de interés de diferencia.
2.- En el convenio 98/2000 se cambia la referencia, que pasa a ser el 70% del Euribor, marcando un suelo del 2,25% y un techo del 4,50%.
3.- En el convenio 2003/2006 sigue la referencia del 70% del Euribor pero se modifica el suelo al 1,50% y el techo al 5,25%. Una referencia que se nos mantiene desde hace 13 años con un mercado hipotecario muy depreciado y con unos intereses en este momento negativos. Con una base importante de nuestros clientes con tipos del 0,30% al 0,75% tramitados en pleno boom inmobiliario. Nuestro préstamo es un perjuicio económico para los empleados desde hace varios años.
Propuesta de CIC
Revisión del art. 62.3:
Nuestra propuesta es establecer un porcentaje equivalente al coste del pasivo de la Entidad (calculado como cociente entre el gasto financiero acumulado del saldo medio acumulado total de recursos ajenos sin financiación mayorista y el saldo medio acumulado total de recursos ajenos sin financiación mayorista),  que será revisado anualmente el 1 de enero, no pudiendo en ningún caso superar dicho porcentaje un máximo del 0,50%, estableciendo este porcentaje hasta la próxima revisión el 1 de enero de 2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.