Traductor

dijous, 23 de juny de 2016

CONVENI COL·LECTIU: PENÚLTIM ACTE

Circ. 030/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Us adjuntam aquí un enllaç al darrer comunicat publicat per la CIC. Pensam que s’acosta la fi del sainet habitual del manual del “sindicalista majoritari en negociació de Conveni Col·lectiu”. Firmaran un “Conveni Sense Retallades”, segons manifestàrem els sindicats en les mobilitzacions, o faran un totmhobec i un amendic?
El judici sobre el control horari a BMN
Ahir, a l’Audiència Nacional, durant la conciliació immediatament anterior al judici, els representants dels sindicats demandants CCOO i UOB (la resta de sindicats, mutis, no eren actors) varen esquivar la pretensió de BMN de derivar el cas a la Comissió Mixta Interpretativa del Conveni. Ja ens coneixíem la jugada del tema de les oposicions, on tanmateix no va servir de res degut a que dita Comissió va contestar que no decidiria res en estar el Conveni en ultraactivitat. Així, al final, ahir vàrem aconseguir signar una acta de conciliació amb avinença amb què l’empresa BMN se sotmetrà al fallo que pugui dictar el Tribunal Suprem respecte del procediment n. 301/15, contra Bankia, sobre aquesta mateixa matèria.
La Igualtat de Gènere a BMN. Correspondència.
Avui hi ha sessió de la Comissió d’Igualtat de BMN, convocada degut a un fet molt greu que va succeir el 8 de juny a la seu central de BMN a Granada, on vàries directores d’oficina varen rebre indicacions de participar en un acte de la Policia Nacional amb la única missió de repartir butlletes comercials entre els assistents.
Dia 21 de juny, el Comitè SSCC Granada s’ha adreçat a UOB i a la resta de seccions sindicals de BMN en el sentit que la Comissió d’Igualtat “investigui i depuri responsabilitats”. La resposta d’UOB al president del Comitè de Granada (de SESFI), datada ahir, tot seguit:
Acusamos recibo de su comunicación. Por favor, traslade todo nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras afectadas y al Comité. De nuestra parte, en el ámbito de la Comisión de Igualdad, todo el apoyo para dilucidar las responsabilidades de la actuación empresarial atentatoria contra la igualdad de trato y el debido respeto a la dignidad de las personas sin distinción de su sexo.
Como debe saber, el sindicato UOB no validó con un voto afirmativo el Plan de Igualdad de BMN. No lo hizo porque entendemos que es un Plan descafeinado y, de hecho, nuestra propuesta de mejora en el apartado de selección interna cayó en saco roto empresarial y sindical. Asimismo, las competencias que se ha otorgado la Comisión de Igualdad (Título II del Reglamento) tampoco son determinantes en el sentido de exigir responsabilidades al empresario.
Sinceramente creemos que el Comité de Empresa de Granada debería, en atención a sus competencias legales, vid. art. 64.7.a.3º [Estatut dels Treballadors], acudir de inmediato a la Inspección de Trabajo para denunciar los hechos, solicitando la actuación correctora y sancionadora correspondiente. Si todavía no se ha hecho, podría hacerse tras la reunión de la Comisión de Igualdad de mañana, aportando a la denuncia las conclusiones que emanen de la misma.
Oposicions (ascens per capacitació)
La següent reunió de la Comissió Tècnica per a aquest tema està senyalada per a dia 28 de juny, curiosament el mateix de la darrera reunió de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu. Atès que fa molts d’anys que vàrem aprendre que les casualitats no existeixen, UOB ha actuat en conseqüència per no deixar caure aquest tema. Les oposicions s’haurien d’haver celebrat, ininterrompudament, cada tres anys! Han passat ja dos “torns” i encara estam esperant la convocatòria. Estam disposats a arribar a un acord, però no a que vulguin embullar la troca indefinidament.
Eleccions 26J: informació d’interès
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, estableix que els membres de les Meses Electorals, així com els interventors, tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior al dia de les eleccions. Comunicau-ho a RRHH.


Article vint-i-vuit.
1.        Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.
Article setanta-vuit.
4.        Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condición de interventores tienen derecho durante el día de la votación y el día inmediatamente posterior, a los permisos que el artículo 28 de esta Ley establece para los miembros de las Mesas Electorales.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.