Traductor

dimecres, 27 de juliol de 2016

LA DGE DEPURA IL•LEGALITATS DEL CONVENI!

Circ. 037/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Divendres passat, 22 de juliol, la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) en què UOB està confederada i a través de la qual sumam esforços i lluita sindical amb sindicats d’arreu de l’Estat i som part negociadora del Conveni Col·lectiu de Caixes, va rebre notificació a través de la Comissió Negociadora, a propòsit d’un requeriment que ha enviat la Dirección General de Empleo. En ell, alerta que no inscriu el Conveni signat recentment per la patronal ACARL i els sindicats CCOO, CSICA i UGT, perquè  conté clàusules contràries a l’Estatut dels Treballadors i a la jurisprudència consolidada[1]!
L’Administració també destapa com el que han aprovat perverteix la norma per haver intentat donar a les “comissions paritàries” i a un “observatori del conveni” (quina imaginació tenen alguns!), potestats que únicament pot tenir una “comissió negociadora”. Tot això, amb una clara intenció: continuar la negociació sense la presència de CIC. Us sona de res? Hi ha un sindicat valent i lliure que no signaria segons què i que no interessa que estigui present quan, per exemple, amputem els triennis? Doncs no passa res! Crearem una comissió reservada als signants del Conveni i allà disposarem. Quina il·legalitat i quanta desvergonya!
S’ha donat un termini de 10 dies per a l’esmena i, si no, es considerarà desistida la petició d’inscripció del Conveni. Dimecres que ve, dia 27 de juliol, ja han convocat a CIC per mirar de resoldre la il·legalitat. CIC farà prevaler per sobre de tot, els drets dels treballadors i el respecte a la legalitat vigent.
El nostre compromís és la defensa a ultrança dels treballadors i els drets laborals. Si comparteixes aquests valors, no ho dubtis: tens un lloc entre nosaltres. CIC és un sindicat en constant creixement més necessari que mai per evitar que la patronal, amb l’ajut dels seus escolanets, dilapidin els nostres drets.


correspondència UOB (capacitació)
Adjuntam tot seguit text de la carta adreçada ahir, 26-6-2016, a les parts signants de l’acord de 21-7-2016 per convocar unes proves d’ascens per capacitació. Continuarà.

A/A de las partes firmantes del acuerdo de 21 de julio de 2016, sobre ascensos por capacitación:
·         Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN), en la persona de Manuel Náñez Pérez, director Área Relaciones Laborales
·         Sindicatos UGT, SESFI, CGT
Visto el acuerdo sustitutivo (*) del sistema de ascenso por capacitación, art. 7 y 26 CC, al que han llegado los sindicatos UGT, SESFI i CGT con la empresa BMN, el sindicato UOB se suma al mismo si las partes convienen en introducir los siguientes puntos, que en tal caso quedarían añadidos al redactado del acuerdo a todos los efectos:
1.      Las partes convienen en crear una Comisión de ejecución y seguimiento del acuerdo, que estará integrada por la empresa y los sindicatos firmantes del mismo. Entre sus funciones, en coordinación con el Tribunal, estarán las de velar por la objetividad y transparencia del proceso de ascenso por capacitación. A estos efectos, los miembros de la Comisión o los representantes laborales de los distintos territorios podrán personarse en los actos de celebración de las diferentes pruebas en calidad de observadores.
2.      Mientras siga vigente el sistema de ascenso por capacitación del art. 26 CC, se realizarán pruebas de ascenso por capacitación cada 3 años a partir de las que se pactan en este acuerdo.
(*)   Entendemos que el acuerdo es  de carácter sustitutivo porque no se establece expresamente el carácter complementario (art. 7 CC). Pero si fuera esta última su verdadera naturaleza, aceptaríamos la introducción de la necesaria mención expresa en lugar del punto 2 anterior.
Atte.,
Por Unió Obrera Balear[1] La Dirección General de Empleo els fa notar que, segons doctrina jurisprudencial consolidada, continguda fonamentalment en la Sentència núm 184/1991 del Tribunal Constitucional de 30 de setembre de 1991, doctrina desenvolupada pel Tribunal Suprem en diverses sentències, a la Comissió Paritària li corresponen funcions d’administració del Conveni, incloses les de cooperació i col·laboració en l’execució del mateix, però són contràries a dret aquelles en què el seu exercici implica una acció normativa típica en la mesura que suposen una modificació de les condicions de treball pactat o l’establiment de noves normes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.