Traductor

divendres, 5 d’agost de 2016

RESPOSTA CNMV, PER GUARDAR!

Circ. 041/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Al febrer de 2016, després de rebre multitud de queixes dels nostres afiliats sobre diverses actuacions de la Direcció de BMN en el tema de la comercialització de fons d’inversió (vid. circulars 5, 6 i 8/2016), UOB va presentar un escrit de denúncia davant l’organisme corresponent de la CNMV. Per donar compliment al deure d’informació amb els nostres afiliats, hem de dir que s’ha procedit a l’arxiu de la denúncia en no observar-se incompliments normatius” alhora que ens comuniquen que “la información y documentación aportada, así como la obtenida como consecuencia de las labores de investigación realizadas, serán consideradas por este Organismo a los efectos de supervisión que correspondan”.
Juntament amb la notificació, la CNMV ens acompanya un informe molt interessant (especialment pel que fa referència al que diu que diu BMN) que no podem publicar atès el deure de secret sobre les actuacions de supervisió que se’ns imposa –article 248 del Text Refós de la Llei del Mercat de Valors (Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre). En tot cas, l’informe quedarà en custòdia al local d’UOB per si és el cas que n’haguem de fer ús en la defensa d’alguna persona afiliada o, en general, per si entenem que la Direcció de BMN torna a dur a terme actuacions que al nostre entendre profanen l’ètica més elemental.
Ens reservam, igualment, la nostra opinió sobre alguns judicis de la CNMV.
El que podem fer, amb més raó que mai després d’analitzar l’informe, és reiterar el que hem dit sempre. BMN, amb molta de barra, s’espolsa absolutament tota la responsabilitat perquè oficialment fa les coses bé: segueix la normativa, dóna la informació i la formació que correspon a la plantilla –a la que “assigna objectius realistes i assumibles”– i cerca, sempre, el millor per al client, tot duent a terme una comercialització “a consciència”. En conseqüència, tot allò que se surti d’aquests paràmetres no serà responsabilitat de l’entitat, sinó que seran fets aïllats provocats per treballadors individuals que hauran transgredit la normativa (amb els efectes sancionadors que se’n derivin).

Així que vius i ungles! Qualsevol indicació que rebeu de la Direcció que entengueu que entra en conflicte amb la normativa oficial o la formació rebuda, demanau-la per escrit i consultau-nos a la major brevetat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.