Traductor

dimarts, 13 de setembre de 2016

Ascens per capacitació a BMN. Els fets (3)

Circ. 046/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 

[Ve de la circular 43/2016]

> El 9-6-2015, UOB i CGT presenten consulta formal davant la Comissió Mixta Interpretativa del Conveni, demanant que es pronunciï sobre l’obligació de BMN de convocar oposicions. Dia 30-7-2015 rebem resposta que diu que la Comissió Mixta no té funcions degut a que el Conveni es troba denunciat i en procés de negociació. Però d’altra banda els sindicats majoritaris publiquen que la Comissió Mixta sí que s’ha reunit dia 2-6-2015 (amb el Conveni ja denunciat) per moderar i definir el Plus d’Eficiència. És a dir, aquesta Comissió Mixta Guadiana apareix i desapareix quan convé als signants del Conveni?

> Dia 11-6-2015 es constitueix la Comissió (tècnica) d’estudi de les oposicions d’ascens per capacitació a BMN, en què participa la Direcció de RRHH i tots els sindicats amb presència a l’empresa. La Direcció dibuixa el seu escenari: bàsicament, proves Low Cost destinades a pujar determinades persones de serveis centrals que tenen un nivell inferior a les seves responsabilitats. Responem que l’empresa té potestat per ascendir discrecionalment qui vulgui, que estam allà per obrir un procés universal i objectiu on tota la plantilla, tant d’oficines com de serveis centrals, ha de poder optar als ascensos per capacitació mitjançant la celebració d’oposicions. L’empresa també voldria que els que treguin plaça quedin a l’arbitri empresarial quant a mobilitat geogràfica. Quina gràcia, l’empresa!

> Després de constatar les posicions allunyades, la comissió llangueix uns mesos més i UOB presenta nova demanda de conflicte col·lectiu sobre el tema de capacitació, autos 258/15. S’assenyala judici oral per al 27-10-2015.

> Ben a principis d’octubre 2015, UOB rep de BMN petició d’ajornament del judici. Vàrem contestar que no era possible cap ajornament si no s’havia convocat de nou la Comissió Tècnica de les Oposicions, i que podríem valorar un ajornament temporal si hi hagués convocatòria amb concreció d’ordre del dia.

> El 6-10-2015 rebem aquest correu de la Direcció de RRHH:

Buenos días,
Por medio del presente escrito os convoco a otra reunión de la Comisión que tiene por objeto negociar la forma y efectos de lo prevenido en el Convenio en materia de ascensos por capacitación, que tendrá lugar el día 21 de Octubre a las 11 h. en el edificio de Alfonso XII, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
2.- Propuesta de temario.
3.- Acciones formativas.
4.- Plazas a convocar.
5.- Calendario.
6.- Ruegos y preguntas.
Os adjunto el Acta de la reunión anterior, que ya ha incorporado las observaciones que enviasteis algunos al borrador que os fue remitido en su día.
Saludos.


> La represa de les reunions obliga a aparcar la demanda en curs, amb reserva d’accions, no fos flor d’un dia. Entre octubre 2015 i abril 2016 es duen a terme diverses sessions de la comissió, però no s’arriba a concretar res de l’ordre del dia transcrit abans: ni número de places a convocar, ni calendari, ni efectes econòmics que representaria l’obtenció de l’ascens. L’empresa, una vegada més, jugava brut.

> L’abril de 2016 tots els sindicats de BMN basteixen i lliuren a l’empresa una plataforma conjunta: unes bases per al procés d’oposicions.

> Posteriorment, sense treure cap a res i sense haver debatut amb l’empresa els termes de la proposta conjunta, UGT anuncia que presentarà una nova papereta de conciliació. Quan ho fa, ens adonam que té un redactat absolutament genèric, aigualit, que en un judici només podria obtenir un resultat de mínims, molt per davall de la proposta conjunta que acabàvem d’acordar tots els sindicats!

> UOB recupera la seva antiga demanda i presenta papereta de conciliació amb totes les reclamacions ben detallades, especialment la data dels efectes econòmics i antiguitat en la categoria que haurien de tenir els qui aprovassin les oposicions i el número de places de cada nivell que s’haurien de convocar. És a dir, ha passat tant de temps sense que BMN convoqui oposicions que gairebé han passat dos torns sencers de 3 anys. Per tant, la demanda d’UOB inclou, a tots els efectes, la retroacció econòmica i d’antiguitat a la data correcta, quasi 3 anys enrere!

> A finals de juny 2016, es du a terme una videoconferència per, en teoria, tractar el tema de les oposicions amb l’empresa. La Direcció de RRHH diu que mentre hi hagi demandes judicials en curs no pensa negociar res. El paripé.

> Dia 21-7-2016 es du a terme una Mesa Laboral presencial. La Direcció, UGT, SESFI i CGT passen rodillo i signen un acord precuinat: serà un procés Low Cost (com volia BMN) sense cap garantia d’objectivitat i sense retroacció econòmica a la data que pertocaria (el somni de la Direcció, vaja).

> En un recés d’aquella reunió, previ a la signatura, el representant d’UOB va exposar i explicar a la resta de sindicats els termes de la nostra demanda i les diferències essencials entre la d’UOB i la d’UGT, i va fer notar que, tot i que l’empresa podria recórrer la sentència, aquesta seria executiva (d’obligat compliment!). Els sindicats en feren cas omís. Varen dir que amb la firma s’asseguraven la celebració d’oposicions. Segons l’acord, s’havien de convocar el mes de setembre. Som a dia 13 i encara esperam notícies.

> El mateix dia de la firma l’empresa obri el procés d’excedències als nascuts fins al 31-7-1962. Tal vegada s’han transaccionat uns drets del Conveni que beneficiaven el col·lectiu de nivells inferiors? Seria just, això?

Continuarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.