Traductor

divendres, 14 d’octubre de 2016

Excuses i reparació!

Circ. 053/2016
Circular completa (PDF): català / castellano


Ha quedado acreditado, hasta la saciedad, que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de garantizar los empleos, sino todo lo contrario.
No. Aquesta asserció que encapçala aquesta circular no és d’UOB, tot i poder-la encabir perfectament en el nostre llenguatge sindical i ser la nostra tesi quant a l’actuació de BMN amb la plantilla. La frase és de la Sala Social del Tribunal Suprem (TS) del Regne d’Espanya! Avui només reproduirem passatges de la sentència d’instància i de la recent del TS (amb negretes nostres) i acabarem la circular amb un prec.
Recordem el “suplico” de la demanda d’UOB (03-04-2014), perquè no es deixava res en el tinter, i tot el que s’hi deia es va argumentar perfectament a la demanda i a la vista oral, desarmant completament les defenses. Diu el següent: Que procede declarar la nulidad, dejándolo sin efecto alguno válido en Derecho, del acuerdo alcanzado en la comisión negociadora configurada en la empresa BMN de 13-03-2014, acuerdo cerrado entre la propia empresa BMN, la empresa que aparece como “Energuia Web SAU” y los sindicatos UGT, SELG, SIC, SECP y ACCAG, trasladado al acta definitiva, de fecha 13-03-2014, que aúna las siguientes materias en un solo pacto conjunto: –Materia de sucesión de empresa (art. 44 ET) –Materia de movilidad geográfica (art. 40 ET) –Materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, en particular jornada, horario, sistema de remuneración, cuantía salarial y funciones (art. 41.a.b.d.f ET); por incidir, alternativa o acumulativamente en los vicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Y, en su virtud, condene a la empresa BMN y a todos los codemandados enunciados en el expositivo de la demanda (1 al 6), haciendo extensivo el pronunciamiento a las formaciones sindicales CCOO y CGT (7 y 8), a estar y pasar por dichos pronunciamientos, con todos los efectos y alcances que sean deducibles en Derecho.
Recordem el fallo de la sentència d’instància (Sala Social Audiència Nacional, 14-07-2014): Estimamos la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato Unión Obrera Balear por concurrir fraude de ley y declaramos la nulidad de los Acuerdos alcanzados el 13-03-2014 y los dejamos sin efecto y condenamos a los demandados, Banco Mare Nostrum, SA, Energuia Web SAU (...) a estar y pasar por todo ello.
I aquella sentència deia, a l’argumentació: Ello [la proporció de treballadors finalment acomiadats] constituye prueba palmaria de que la finalidad última, tanto del art. 44 ET como de la Directiva 2001/23, que es la garantía del empleo de estos trabajadores, no fue respetada, sino al contrario gravemente erosionada por lo convenido.
I el TS, en cassació, rebla el clau: Todo ello viene a corroborar que se acudió a unas normas en fraude de ley para, en definitiva, alcanzar un objetivo distinto a la finalidad última de la normativa que no es otra que la de intentar garantizar el empleo de los trabajadores afectados. El resultado final, en ningún caso previsto por la ley, fue absolutamente el contrario, por lo que necesariamente hemos de compartir, en aplicación de la doctrina jurisprudencial transcrita, los razonamientos de la Sala de instancia, que –como destaca el informe del ministerio Fiscal–, da una respuesta contundente, pero motivada, a la concurrencia de fraude de ley (…)
(…) ha quedado acreditado, hasta la saciedad, que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de garantizar los empleos, sino todo lo contrario.
Vist el curs de tot aquest lamentable procés (encara en curs), esperam i desitjam que els signants:

  • el banc BMN i el seu accionista majoritari, el FROB i, per tant, l’Estat!,
  • i les formacions sindicals UGT i SESFI, que varen defensar l’indefensable –i ens preguntam per què–

Però també:

  • els accionistes minoritaris, entre ells les fundacions (“hereves” dels paquets accionarials de les caixes d’estalvis), que en teoria són (eren) entitats amb finalitat social!,
  • el president de BMN, Carlos Egea,
  • el Consell d’Administració de BMN (entre els seus membres hi ha els “representants” de les illes Balears, Joan Riusech i Álvaro Middelmann),
  • l’equip directiu de BMN: el Conseller Delegat, Joaquín Cánovas, el subdirector general Luis Mendoza i el director de l’Àrea de Relacions Laborals, Manuel Náñez,

QUE TOTS ELLS DEMANIN EXCUSES A TOTS ELS TREBALLADORS AFECTATS PELS ACORDS D’EXTERNALITZACIÓ A ENERGUIA WEB I DOCOUT, DUTS A TERME L’ANY 2014, I OBRIN DE MANERA IMMEDIATA UN PROCÉS QUE CONDUEIXI A LA JUSTA RETROACCIÓ I/O REPARACIÓ DEL DANY QUE SE’LS HA PROVOCAT. PERQUÈ ÉS D’ÈTICA I ÉS DE JUSTÍCIA!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.