Traductor

dimecres, 15 de març de 2017

COMUNICAT D’UNIÓ OBRERA BALEAR SOBRE ELS FETS RELLEVANTS PUBLICATS PEL FROB, BANKIA I BMN

Circ. 019/2017
Circular completa (PDF): català / castellano
Des d’Unió Obrera Balear vàrem ser molt crítics amb la formació del SIP[1] de BMN. Nosaltres en dèiem RIP. Vàrem ser l’únic sindicat que va votar en contra de la “fusió freda”. Per què? Perquè vèiem venir que hi seguiria la desaparició de la Caixa de Balears –com va passar–, un enfilall de reestructuracions laborals amb destrucció de molts de llocs de treball –a Balears, 600 en 6 anys!, exclusió financera –una trentena de sucursals tancades– i l’anorreament de l’Obra Social.
Per què va desaparèixer Sa Nostra, entitat tutelada pel Govern de les Illes Balears? Una majoria de diputats al Parlament de les Illes Balears va impedir que es creàs una comissió d’investigació al respecte.
La “integració de BMN dins Bankia” (el FROB parla en aquests termes) es justifica per les “sinergies” que s’obtindrien, segons AFI[2]. Recordem que AFI va ser una de les consultores de capçalera de l’antiga direcció de Sa Nostra. Un dels assessoraments més cèlebres va ser el Pla d’Expansió que venia a dir que la Caixa de Balears s’havia d’expandir seguint l’estela dels senyors del totxo.
D’altra banda, des d’Unió Obrera Balear també vèiem venir que amb l’actual Direcció de BMN (de Caja Múrcia) tampoc no anàvem enlloc. El menyspreu cap al territori Balear i tot allò que venia de Sa Nostra ha estat patent i la nostra xarxa d’oficines l’ha patit: en un entorn hiperbancaritzat com el Balear, hem de competir amb eines molt pitjors que les que teníem quan érem Sa Nostra. La mala gestió ha estat la tònica dominant els anys de BMN.
Després de llegir els fets rellevants, constatam que l’esperit de caixa els preocupa ben poc. El fet rellevant publicat per BMN parla de “tenir sempre en compte la defensa dels interessos de tots els seus accionistes”. I els clients? I els treballadors? Què passarà amb l’arrelament al territori? Encara més dilució i sucursalisme? Què passarà amb la capacitat de la societat Balear de comptar amb eines financeres al servei dels seus propis interessos i no dels interessos del centralisme? Què passarà amb la precària Obra Social?
Seguirem lluitant per defensar els llocs de treball i per retornar al bon tracte al client. Emplaçam les direccions de BMN i Bankia a deixar d’allunyar-se de l’esperit de “caixa”, a passar a regir-se per principis ètics, a posar part damunt tot els interessos de la societat i a tornar a posar les obres socials al lloc preeminent que tenien abans de la bancarització![1] Sistema Institucional de Protecció.
[2] Analistas Financieros Internacionales.