Traductor

divendres, 3 de març de 2017

DRET D’INFORMACIÓ I CONSULTA

Circ. 015/2017
Circular completa (PDF): català / castellano 
Ha començat una moguda de plantilla? Un temps, les reestructuracions eren comunicades al Comitè d’Empresa. Ara, la Direcció té per costum conculcar els drets de informació i consulta de la representació laboral (art. 64 ET). Aquests drets, no hi són perquè sí. Hi ha molts d’elements de la relació laboral que depenen, per exemple, del lloc de feina i del centre de treball. Una moguda col•lectiva, en aquest sentit, ha de ser comunicat amb antelació al Comitè d’Empresa, perquè aquest faci les consideracions adients en salvaguarda dels drets laborals.
Un altre exemple, més greu encara perquè pot afectar més “ocupació”, és la qüestió de la fusió o absorció de BMN dins Bankia. La premsa és un festival i encara no tenim notícies de cap PETICIÓ D’INFORME al Comitè. L’informe s’ha de sol•licitar amb CARÀCTER PREVI A L’EXECUCIÓ per part de l’empresari de les decisions que adopti sobre: Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al empleo –64.5.d) ET. Emplaçam la Direcció de BMN i el FROB a complir la llei.

FAN, TOTS, DEU ANYS TARD!
El titular anterior és de fa uns dies. Molt bé, però fan tard. Molt tard! UOB ja va avisar quan començaven les “cooperacions tecnològiques” (ITC, infoCaja...). Érem uns primmirats. Quan va arribar el SIP en diguérem ‘RIP’ i vàrem ser uns catastrofistes. Quan ens vàrem oposar a la fusió en calent i a l’autoliquidació de la Caixa de Balears, alguns consellers ja ens varen fer costat al Consell d’Administració de Sa Nostra i a l’Assemblea. UOB afirmava que allò que calia fer a Sa Nostra era una CATARSI DIRECTIVA, però la Direcció va aconseguir l’Araldit que necessitava dels òrgans de govern, i uns i altres es varen estimar més liquidar una entitat de 130 anys i primer instrument financer de les illes Balears. Ho feren amb l’aquiescència del Govern i de (gairebé tot) el Parlament de les Illes Balears. Si sindicats majoritaris, partits polítics i organitzacions socials no volien dependre de la voluntat libèrrima d’uns accionistes, a més a més forans, que no haguessin votat a favor o consentit, amb la seva inacció i silenci còmplice, de convertir una caixa d’estalvis en un banc. Als que manejaren els fils d’aquesta reconversió des de l’àmbit financer, polític i sindical, la societat els hauria d’exigir responsabilitats i no consentir-los el cinisme d’exclamar-se d’un ja està fet, quan eren ells que l’havien d’evitar.

SEGUEIX L’ESPOLI?


El primer soterrani de Son Fuster fa dies que resta ple de palets estibats de maquinari informàtic ben empaquetat. Per fer un viatge? Ha de travessar la mar? On va, tot això? És per tirar? Per reciclar? Per vendre?

Algú del banc ha demanat a les entitats socials de les Illes Balears si els interessa el material que era de Sa Nostra? On és l’esperit de caixa?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.