Traductor

dijous, 9 de març de 2017

Pla de Pensions (1): AVÍS IMPORTANT!

Circ. 017/2017
Circular completa (PDF): català / castellano

Ahir, dimecres, es va celebrar reunió de la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats de BMN, sota un extens ordre del dia. Seguirem informant en propers comunicats, però ara pertoca avançar l’aspecte més important, derivat del despropòsit que ha afectat la butxaca de molts de partícips de Sa Nostra.

TOTES LES PERSONES QUE HAGIN SOFERT RETALLADES DE DRETS CONSOLIDATS EN ELS DARRERS ANYS, EN ACTIU O NO, I QUE HAGIN COTITZAT ABANS D’ENTRAR A FER FEINA A SA NOSTRA, ELS CONVÉ DEMANAR UNA VIDA LABORAL A LA SEGURETAT SOCIAL. AQUEST DOCUMENT ELS POT SERVIR COM A PROVA PER DEMOSTRAR QUE ELS CÀLCULS ACTUARIALS S’HAN DE REFER CONFORME A LA REALITAT D’ANYS TOTALS QUE HAURIEN COTITZAT EN JUBILAR-SE.

UN COP ES DISPOSI D’AQUEST DOCUMENT, COM A PRIMERA PROVIDÈNCIA S’HA DE REMETRE PER CORREU ELECTRÒNIC AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE CONTROL. PROPOSAM EL SEGÜENT TEXT (assumpte: Revisión derechos consolidados):

Francisco B. Herrero Robles
Presidente Comisión Control Plan Pensiones Promoción Conjunta Empleados BMN

Señor:
Soy uno/a de los afectados/as por las disminuciones de Derechos Consolidados que han tenido lugar entre partícipes de prestación definida procedentes de Sa Nostra. Comunico con Vd. en virtud del circuito establecido por la Comisión el 18-02-2016.
De acuerdo con lo previsto en la pasada sesión de la Comisión de 08-03-2017, adjunta le tramito mi Vida Laboral a los efectos de considerar en los cálculos actuariales todos mis años de cotización a la Seguridad Social, TAMBIÉN los cotizados con anterioridad a la fecha de entrada en Sa Nostra.
Le ruego haga llegar esta información a las entidades promotora y gestora para modificar las bases de datos que se facilitan a los actuarios, así como a estos con carácter de urgencia, para que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión de mis derechos consolidados.
Asimismo le ruego me dé respuesta por escrito a mi solicitud de revisión para, si fuere el caso, adjuntarla a una posterior reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Atte.,

(Nom, dni i núm. de nómina)
(Data)

DEMANAM QUE ES MIRI PER A TOT EL COL·LECTIU!

No trobau que davant d’una alteració dels càlculs que ha provocat un forat multimilionari en el fons de pensions de treballadors provinents de Sa Nostra hauria estat pertinent demanar als partícips per tots els seus anys cotitzats? Es demanava, aquesta informació, quan entraves a Sa Nostra? Doncs, si no la tenien, per què no la varen demanar, sabent quant afectava? VOLEM QUE S’ESMENI D’OFICI L’ERRADA, PER A TOT EL COL·LECTIU! Sinó, què dirà la DGSyFP en saber que la Comissió de Control està faltant al seu deure de salvaguardar els drets de TOTS els partícips?

DONCS, QUÈ HA PASSAT AQUÍ?

És una pregunta que molts us estau fent. Als representants d’un sindicat majoritari a BMN (i minoritari a les illes Balears), cada intervenció d’UOB a la Comissió de Control els és com una purga. En tot cas, UOB farà el que ha fet sempre: informar de tot, per esvair tots els dubtes. Avui, l’important era impulsar la defensa dels drets consolidats dels partícips, i així ho hem fet. Continuarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.