Traductor

dimarts, 25 d’abril de 2017

UN SIMA INSÒLIT!

Circ. 026/2017
Circular completa (PDF): català / castellano 
El passat divendres, a la Fundació SIMA de Madrid (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), tots els sindicats de BMN menys UGT i SESFI vàrem aconseguir –emparats en els drets d’informació i consulta de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors– que BMN facilitàs algunes de les dades que venim reclamant periòdicament a la Direcció de RRHH. Quan érem Sa Nostra, l’empresa complia puntualment amb aquests deures vers els Comitès d'Empresa. Des de que som BMN, aquesta informació no flueix com pertocaria i la Direcció de BMN l’administra amb comptagotes, discrecionalment i arbitrària. No pot ser.
Doblegar aquest comportament antisindical va ser possible sense el concurs d’UGT i de SESFI perquè, tot i estar convocats a la sessió de mediació (passa prèvia a l’acció judicial per la demanda de conflicte col·lectiu instat per CCOO), els sindicats majoritaris a BMN, sobre els quals bascula el suport sindical del que frueix la Direcció de RRHH de BMN des de les darreres eleccions sindicals, no varen comparèixer al SIMA. No els interessava cap acord de mediació en aquest tema (aquest és l’objectiu d’aquestes trobades) o tenen cera del Corpus?
El que va passar divendres al SIMA va ser insòlit. No només per les absències sindicals remarcables, sinó encara més per un altre motiu. Fins i tot el personal d’aquest òrgan va quedar sorprès i no s’ho podia creure! BMN no només va acudir a la sessió de mediació, fet que ja era notícia, sinó que va signar un acord de mediació (!) amb els sindicats CCOO, UOB i CGT mitjançant el qual ens facilitava informació i es comprometia, en el termini d’una setmana, a facilitar-ne d’altra. Deu ser per la proximitat de la fusió? Ja rep ordres de fora de BMN?
BMN va aportar uns llistats en paper amb un tipus de lletra tan petit que sembla un microfilm. Quan BMN ens passi la informació en format electrònic, quan ens passi també la informació legal sobre contractació i quan vengui a les reunions de mediació el Director de RRHH en persona i no una missera, ja podrem dur un ciri a La Sang!
Agenda (1). Comissió de Control Pla de Pensions
El proper dijous hi ha sessió de la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats de BMN. UOB no n’aprovarà els Comptes. El motiu és perquè aquests Comptes contemplen un superàvit multimilionari generat de manera exclusiva a costa dels drets consolidats dels partícips provinents de Sa Nostra. Ras i curt, aquests milions d’euros han estat sostrets dels fons de molts de treballadors provinents de Sa Nostra i ara estan a disposició de l’entitat promotora per fer aportacions, presumptament... a tothom! Els treballadors provinents de Sa Nostra, la gran majoria habitants de les illes Balears, de la mà dels sindicats majoritaris de BMN, sempre tan solidaris amb la resta del món!
D’altra banda, el president de la Comissió (UGT) ha deixat com a darrer punt de l’ordre del dia (no hi ha cap representant d’UGT de Balears que se’n preocupi?) el tractament de la carta d’UOB en què es demana que la Comissió actuï d’ofici en el tema de considerar la vida laboral real dels partícips. El canvi de criteri d’emprar la Base Tècnica vigent (cosa que no hagués provocat el daltabaix) a introduir els canvis en l’edat de jubilació (sense modificar prèviament la Base Tècnica) feia necessari adequar a la realitat els anys cotitzats al sistema de la Seguretat Social de cada partícip. Ben al contrari, han utilitzat ben a consciència una dada parcialment informada. UOB, complint amb allò anunciat, ha informat la Subdirecció General de Plans i Fons de Pensions.
Agenda (2). Propera Mesa Laboral

Únic punt de l’ordre del dia: “Información sobre la marcha del proceso de fusión con Bankia”. Fixada, en principi, per al 3 de maig.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.