Traductor

dimecres, 3 de maig de 2017

PLA DE PENSIONS BMN (4): MÉS ESCÀNDOLS!

Circ. 028/2017
Circular completa (PDF): català / castellano 
A la Comissió de Control del Pla de Pensions de Promoció Conjunta d’Empleats de BMN han passat coses de les que hem d’informar, per la seva gravetat i incidència damunt la prestació social complementària dels treballadors provinents de Sa Nostra:
1.    L’acta de la sessió anterior s’aprova amb els vots el contra dels representants d’UOB i de CCOO. Resulta que ara les manifestacions de part que demanam explícitament que constin en acta (i d’UOB sempre n’hi ha), la secretaria de la Comissió de Control (funció que recau en l’entitat promotora) les centrifuga cap als annexos. La queixa i vot en contra d’UOB provoca la reacció encesa d’un representant... d’UGT! Quins interessos defensa?
2.    Els Comptes Anuals 2016 s’aproven amb els vots en contra dels representants d’UOB i de CCOO. Contenen una partida de superàvit obtingut a l’esquena de centenars de partícips provinents de Sa Nostra. Només pel fet de repartir les retallades en previsió social complementària de manera totalment asimètrica ja se justifica el vot contrari, però a més és la manera com s’han obtingut aquests milions d’euros: fent ús de dades incompletes a consciència i no fent res per solucionar-ho!
Les retallades de les provisions matemàtiques i de drets consolidats als partícips provinents de Sa Nostra, a favor de l’entitat promotora (BMN), en un escenari d’imminent fusió amb Bankia en què és probable que ens vegem abocats a noves reestructuracions i desvinculacions, no té nom, i els sindicats que han consentit o col·laborat en aquest joc mereixen el més absolut menyspreu per part de la plantilla.
3.    En la renovació dels actuaris, UOB vota en contra de renovar CPPS, l’empresa participada dels sindicats CCOO i UGT, per seguir essent els actuaris de revisió. No ens consten propostes alternatives, ni tenim diversos pressupostos on triar. Per què, ens demanam? Quin criteri de bona gestió i de bon govern és aquest?
A més, cal recordar que l’actuari de CPPS és qui va proposar a la Comissió de Control, l’any passat, canviar el criteri de càlcul respecte l’adoptat per l’actuari ordinari (Willis Towers Watson), que era ben vàlid i conforme a la base tècnica! Aquest canvi de criteri es va substanciar mitjançant un acord que va provocar moltes de baixades de provisions matemàtiques i de drets consolidats, i un superàvit de 4.000.000 d’euros que ara rau a disposició de l’entitat promotora, comptabilitzat el 2016. Cada vegada que el representant d’UOB es refereix a aquell fatídic acord, els representants d’UGT boten del seu seient per dir que no n’hi va haver cap, d’acord. ¿Doctores tiene la S.M. Iglesia...? Doncs, segons la nostra assessoria jurídica, és un acord: “Tras un amplio debate la Comisión de Control del Plan queda enterada de dicha modificación a los efectos oportunos, solicitando a los actuarios ordinarios trasladen la información pertinente a la Entidad Gestora de cara a la implementación y comunicación a los partícipes de las citadas modificaciones”. Sense aquest acord de la Comissió, era impossible tocar un cèntim a ningú! Les mentides tenen les cames curtes.
4.    El president en funcions diu que no sap res de les múltiples sol·licituds de partícips que ens consta que s’han tramès. El president, senyor Herrero Robles, representant d’UGT, excusa l’absència però no s’ha cuidat que la cartera de correspondència que ha rebut els darrers mesos sigui tractada a la Comissió de Control. Poca diligència, o poc interès en dilucidar assumptes que afecten partícips de Sa Nostra? Això primer és contradictori amb la diligència palesada, aquí sí, quan ha estat hora d’emetre certificacions d’actes no aprovades, per beneficiar comptablement l’entitat promotora. És el president de tots?
5.    Es tracta un carta d’UOB demanant l’actuació d’ofici (i no sota petició) als efectes de considerar els informes de Vida Laboral reals dels partícips en els càlculs de les provisions matemàtiques. Això és vital als efectes de l’acord transcrit en el punt 3 anterior. Quan es té coneixement d’una incorrecció s’ha d’arreglar per a tothom, es demani o no individualment! UOB demana votació amb el suport de CCOO, que també dóna suport a la petició. El representant de l’entitat promotora, director de RRHH de BMN, diu que no es farà cap recàlcul. L’actuari de CPPS, diu que el superàvit ja està comptabilitzat i que el recàlcul, ara, seria un “cost” per a l’entitat promotora, per a la qual cosa cal una majoria qualificada, inassolible si aquella s’hi oposa. (L’“absolució comptable”, quin gran argument jurídic! Serviria per absoldre els banquers i sindicalistes condemnats per les targetes black? Demencial.) Tot i la insistència d’UOB i de CCOO, la petició ni tan sols es passa a votació.

Continuarà...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.